Zastupitelé města Olomouce schválili rozpočet pro příští rok. Pokračování tramvajové trati začne do půl roku!

Vizualizace nové tramvajové trati Stavoprojekt

OLOMOUC – Po náročném projednání byl v pátek 13. prosince v podvečer hlasováním v Zastupitelstvu města Olomouce schválen rozpočet pro rok 2020. Zastupitelé rozhodli pro pokračování stavby nové tramvajové trati na Nové sady, rozdíl mezi výdaji a příjmy města pokryje investiční úvěr. Zároveň se budou důsledně hledat úspory v hospodaření.

K rozpočtu byl podán pozměňovací návrh, díky kterému se v příštím roce v Olomouci začne stavět druhá etapa tramvajové trati na Nové Sady. Na poslední chvíli se změnila se také výše prostředků, určených na oblast cestovního ruchu a kultury. Příjmová stránka rozpočtu počítá s částkou 2,727 miliardy korun. Provozní výdaje činí 2,244 miliardy korun a kapitálové výdaje 637 milionů korun. V kapitole provozních výdajů se skrývají mzdy, opravy majetku statutárního města, objednávky služeb pro město, příspěvkové organizace města, školská zařízení, sportovní zařízení a neinvestiční výdaje. Položka kapitálové výdaje zahrnuje investiční akce města. Součet obou základních výdajových kapitol je 2,881 miliardy korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryje částka 154 miliony korun. Město bude v příštím roce čerpat dlouhodobý úvěr.

„Rozpočet pro příští rok považuji za dobrý pro Olomouc, i když jeho příjmová stránka není taková, jakou bychom potřebovali. Přesto jsme dokázali připravit investiční akce v souhrnné hodnotě přes 600 milionů korun, a to takové, které mohou uspokojit přání většiny skupin Olomoučanů. Investujeme jak do ekologické hromadné dopravy, tak i do kultury či do cestovního ruchu, do sportu i do školství, nevynecháváme žádnou důležitou oblast,“ zhodnotil navržený rozpočet primátor Mirek Žbánek. Primátor potvrdil i to, že příštím rokem začne období úspor a omezování provozních nákladů. „Úsporná opatření musíme přijmout, na tom se ostatně shodli zastupitelé napříč politickým spektrem. My ale musíme zodpovědně debatovat o tom, ve kterých kapitolách ty úspory provést a v jakém rozsahu budou. Nesmí to být tupé plošné škrtání, musíme dobře zvážit, co ta která úspora přinese, aby nakonec nebyly negativní dopady škrtání závažnější než pozitiva z úspor. Samozřejmé je, že při tom musíme garantovat fungování města,“ zdůraznil primátor Žbánek. „Čeká nás také debata o tom, jaké budou v následujících letech hlavní priority. Budeme o každé velké investiční akci velmi důkladně debatovat, a samozřejmě můžeme očekávat, že názory na tyto investice budou různé. Někdo bude preferovat opravu škol, jiný opravy turisticky atraktivních památek, další třeba dopravní projekty. Já mohu slíbit, že se o každé velké investici budeme velmi důkladně bavit,“ dodal primátor.