Ženy více kradou a podvádí, muži dominují v násilí!

Zdroj: Aisano [CC BY-SA 3.0, creativecommons.org

PLZEŇSKÝ KRAJ – V loňském roce bylo podle údajů Policejního prezidia ČR v Plzeňském kraji spácháno 9 923 trestných činů, z toho nejvíce v okrese Plzeň-město. Těch se napočítalo celých 4 942.

Celkem se policii podařilo objasnit 4 812 případů, což je necelá padesáti procentní úspěšnost. „V mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj umístil na čtvrtém místě s nejnižším podílem objasněných případů, tedy za kraji Hl. město Praha, Jihomoravském a Středočeském,“ uvedla Lenka Hamouzová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Pokud bychom se na problematiku trestných činů podívali z pohledu pohlaví, z celkového počtu objasněných skutků spáchaných ženami dominuje hospodářská kriminalita (zde bylo objasněno 221 trestných činů) a majetková kriminalita (objasněno 179 činů).

Muži zase nejvíce páchali trestnou činnost v oblasti majetkové a násilné kriminality. „Na celkovém počtu objasněných mužských činů bylo vyřešeno 1 160 majetkových a 460 násilných skutků,“ dodává Lenka Hamouzová.

Nejčastěji se doslýcháme z veřejných debat o domácím násilí, nicméně k násilí dochází nejen v soukromí, ale i na veřejnosti a aktuálně dnes hodně zmiňovaném kyberprostoru. Násilí je většinou spojeno s muži, kteří jsou jeho původci, a ženami, jakožto oběťmi. Přesto i muži se stávají obětí, častěji však ve sféře veřejné nežli soukromé.