Změna jízdních řádů přinesla na železnici v Libereckém kraji i komplikace

LIBERECKÝ KRAJ – Se změnou jízdních řádů vyjel včera v objednávce Libereckého kraje další dopravce. Společnost ARRIVA vlaky po deseti letech doplňuje Die Länderbahn GmbH a České dráhy, které stále zajišťují přes 70 % regionálních výkonů. V objednávce Libereckého kraje se změna dopravce i nasazených souprav týká osobních vlaků linek L3 + L5 Liberec – Turnov – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a L31 Železný Brod – Tanvald. Dále rychlíků na linkách R21 Praha – Turnov – Tanvald a R22 Kolín – Mladá Boleslav – Nový Bor s prodloužením do Rumburku a Šluknova.

Krajský koordinátor dopravy KORID LK nedělní zahájení provozu ostře sledoval a jeho zaměstnanci prováděli kontrolní jízdy. Zjištěné nedostatky byly s dopravcem ihned projednány a budou co nejdříve odstraňovány. Vlaky vyjely řádně na všechny linky, první již 35 minut po půlnoci. Dodržování jízdních řádů bylo různé na jednotlivých tratích. Nejpřesněji jezdily nízkopodlažní motorové vozy Siemens Desiro na páteřní lince L3 z Liberce přes Turnov, Železný Brod a Semily do Staré Paky a Lomnice nad Popelkou. Už první den byla zřetelná schopnost těchto výkonnějších vozidel zkracovat jízdní doby převzaté z předchozího provozu.

Provoz rychlíků byl po celý den poznamenán výpadkem zabezpečovacího zařízení ve stanici Praha-Čakovice. Zpoždění kolem deseti minut se přes návaznosti a vzájemné křižování na jednokolejných tratích přenášelo na další vlaky. Nejhorší situace byla na lince L31 mezi Tanvaldem a Železným Brodem, kde vlaky celý den prodlužovaly jízdní doby a jezdily se zpožděním až 30 minut. Jeden z vlaků dokonce musel být pro zpoždění odřeknut. Dle vyjádření dopravce komplikace způsobila souhra více okolností, především menší zkušenost strojvedoucí s jízdními vlastnostmi nasazené náhradní soupravy.

Nejzávažnějším nedostatkem vlaků byly technické problémy na straně dodavatele odbavovacích zařízení. Zařízení nedokázala spolehlivě pracovat s bezkontaktní čipovou kartou Opuscard a s jízdními doklady sousední Pražské integrované dopravy. Zvláštní důraz je kladen na držitele jízdních dokladů IDOL, které by dočasná komplikace v odbavení neměla poškodit. Dopravce přislíbil tolerantní přístup ze strany průvodčích v případě, že si spletou jízdní doklady dle tarifu dopravců a například nastoupí do spoje ARRIVA vlaky s jízdenkou Českých drah. Takovému cestujícímu personál poradí, jak se příště správně odbavit. Pro cestující v síti IDOL platí doporučení, že jízdenka IDOL nahraná na Opuscard je přestupní a je platná u všech smluvních dopravců v IDOL včetně autobusů a MHD.

Kontrolní jízdy též odhalily nedostatky v oblasti výlepů a informačních zařízení ve vozidlech. Některé vozy byly přesunuty do nového působiště až se změnou jízdních řádů. Dopravce však již před zahájením provozu obdržel informační materiály systému IDOL a postupně je bude ve vozidlech instalovat. Nahrání správných dat do informačních zařízení včetně akustického hlášení by mělo proběhnout v pátek 20. prosince.

Provoz spojů nového dopravce ARRIVA vlaky bude společností KORID LK sledován a průběžně bude vyhodnocováno plnění požadavků nové smlouvy. Dopravce s Libereckým krajem aktivně komunikuje a všechna doporučená opatření se snaží aplikovat tak, aby provoz odpovídal standardům integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL.

Foto: Arriva a Liberecký kraj