V areálech Nemocnice Pardubického kraje budou rozmístěny dobíjecí stanice pro elektromobily

PARDUBICKÝ KRAJ – V každém z nemocničních areálů Pardubického kraje by měla být vybudována dvě dobíjecí místa pro elektromobily. Jedná se o nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí. První stanice by mohla vzniknout již v příštím roce. Náklady na vybudování a provoz ponese soukromá firma.

Krajští radní naznali, že v souvislosti s obecným rozvojem elektromobility je nutné připravit také nezbytnou infrastrukturu v podobě dobíjecích stanic. Již v minulosti tak rozhodli o monitorování vhodných míst v blízkosti krajských institucí a organizací. Jako vhodné se jeví jednotlivé areály Nemocnice Pardubického kraje a.s., v rámci kterých již byly vybrány konkrétní prostory. Náklady na instalaci zařízení a následní provoz zajistí soukromá společnost.

„Zajištění infrastruktury pro dobíjení elektromobilů jde ruku v ruce s rozvojem tohoto typu automobilů. Již v minulosti jsme debatovali o umístění dobíjecích stanic v rámci námi zřizovaných organizací, avšak až v tuto chvíli se dostáváme ke konkrétnímu návrhu, který počítá s vybudováním dobíjecího místa v každé z našich nemocnic. První stanice by mohla vzniknout již v příštím roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle radní Hany Štěpánové není tento projekt spojen s žádnými náklady pro kraj ani nemocnici. „Soukromá společnost se zavázala nejen vybudovat dvě dobíjecí místa v každém z nemocničních areálů, ale následně je bude také na své komerční riziko provozovat, což nenese žádnou finanční zátěž jak pro kraj, tak ani pro nemocnici. Bereme tuto aktivitu jako pilotní projekt s tím, že po čase společně s provozovatelem můžeme vyhodnotit zájem uživatelů elektromobilů,“ uvedla radní Štěpánová.

Dle radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra jsou právě areály nemocnic pro dobíjení elektromobilů vhodné. „V rámci stávajícího projektu jsme areály našich nemocnic stanovili i vzhledem k tomu, že se nachází na velmi dobrém místě v rámci jednotlivých měst a je zde větší koncentrace osob. Po úvodních jednáních byly předběžně prodiskutovány a upřesněny technické parametry a podmínky, za kterých je možné vybudovat na vytipovaných místech dobíjecí stanice, včetně možnosti vjezdu zdarma do areálů nemocnic za předpokladu umístnění dobíjecí stanice uvnitř areálů,“ sdělil radní Valtr.

Foto: Pardubický kraj a ilustrační