Ze Žebětína do Kohoutovic novou stezkou

Zdroj: Město Brno

BRNO – Tři měsíce stavebních prací a 14 milionů korun si vyžádalo propojení Žebětína a horní části Bystrce s Kohoutovicemi. Pěším i cyklistům tu nyní slouží nová zhruba kilometrová cyklostezka. Dělníci dokončují poslední práce, úplně hotová bude nejpozději na svátky.

Tento projekt byl vybrán ze soutěže Dáme na vás, přihlásil jej Oldřich Drápal v prvním ročníku. „Stará dálnice odděluje městskou část Žebětín od zbytku Brna a jak pro cyklisty, tak i pěší je toto místo, co se týče bezpečnosti, zcela nepřekonatelnou překážkou. Smyslem projektu bylo zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce,“ popsal Oldřich Drápal.

Projekt získal více než dva tisíce hlasů a stal se absolutním vítězem. Na projektu spolupracovala městská část Brno-Žebětín, cyklostezka naváže na nový obchvat.