Bayer Barometer: mileniálové se stáří neobávají

PRAHA – Letos si připomínáme třicet let od sametové revoluce. Události, která umožnila pokrok naší země v mnoha směrech, nevyjímaje prožití života v důchodovém věku. Jak se měli důchodci před listopadem 1989 a jak se mají dnes, víme. Jak však svoji budoucnost v tomto směru vidí mileniálové? Tím se se zabýval průzkum zaměřený na postoje mladých lidí ve věku 18 až 39 let ke zdraví a stárnutí Bayer Barometr, který vypracovala výzkumná agentura Median.

 „Rostoucí počet starších občanů má dramatický vliv na makroekonomický vývoj společnosti. Demografická změna vytváří tlak na náklady na zdravotní péči a důchodový systém. Tyto faktory jsou již sice součástí veřejné diskuse, ovšem vyžadují ještě větší pozornost,“ zdůvodňuje Jens Becker, generální ředitel Bayer pro Českou republiku a Slovensko, proč se Bayer zajímá
o postoje mladých lidí narozených v letech 1980 až 2000 k této problematice.

Odchod do důchodu už není projevem stáří. Jako stáří vnímají až věk 70 let

Za dob komunismu byl odchod do důchodu synonymem stáří. Dnes však většina mladých lidí, bylo jich celkem 32 %, považuje za starého až člověka, který překročil sedmdesátku. Druhým nejčastěji uváděným věkem (26 %) pak byla šedesátka. „Senioři se v současné době dožívají vyššího věku, jsou společensky aktivnější a jejich zdraví je v mnohem lepší kondici, než jak tomu bylo se zdravím seniorů před revolucí. Zásluhu na tom má více faktorů. Umožnil to především značný rozvoj zdravotnictví, dostupnost specialistů a také vyšší informovanost o lepší životosprávě. 

Přesto je zdraví individuální záležitostí, a proto by bylo dobré, kdyby na něj lidé dbali po celý život, a to již od mládí,“ podotýká Jiří Hrabě, ředitel obecně prospěšné společnosti Elpida, která si klade za cíl pomáhat seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti.

Trendem mladých je zdravý životní styl, nepodceňují ani preventivní prohlídky

Jak vyplynulo z průzkumu, mladí lidé zdravěji žijí nebo se o to alespoň snaží. Více jak polovina z nich (61 %) uvedla, že pravidelně jí ovoce, zeleninu a také se snaží konzumovat vyváženou stravu
(50 %). Zhruba třetina mileniálů pak pravidelně sportuje. Přesto se 3 z 10 dotázaných přiznali, že pijí alkohol a 23 %, že kouří. Obojí je více frekventované u mužů.

Není to ale jen životospráva, kterou mladí předchází nemocem. Za důležité považují také preventivní prohlídky, na které chodí zhruba polovina z nich.
88 % žen alespoň jednou ročně navštíví gynekologa, 8 z 10 dotázaných chodí pravidelně k zubaři a 73 % respondentů alespoň jednou za dva roky navštíví praktického lékaře. Prevenci pak ve větší míře věnují pozornost ženy (63 % ku 40 %). 

Jens Becker, generální ředitel společnosti Bayer pro Českou republiku a Slovensko, považuje zdraví za prvořadou hodnotu, která je důležitá pro plnohodnotný a dlouhý život. „Kvalita našeho života v důchodovém věku je ovlivněná způsobem, jakým jsme žili v našem mladém věku. Bayer vnímá projekt „Zdravé stárnutí“ jako součást svého poslání, prostřednictvím kterého poukazujeme na to, že bez ohledu na počet prožitých let, život může být naplněný a uspokojující a jeho kvalita závisí na našem vlastním postoji.“ 

Mladí lékařům věří. 9 z 10 hodnotí zdravotní péči jako dobrou a dostupnou  

Pokud už mladí lidé onemocní, 30 % z nich jako první zkusí alternativní formu léčby. Nezabere-li, obrátí se na lékaře. Tato varianta je mnohem populárnější u žen (41 % ku 19 %). Téměř identický počet (29 %) respondentů se pak na lékaře obrátí ihned. Ani samoléčba však není výjimkou. Celých 21 % respondentů uvedlo, že se léčí sami běžně dostupnými přípravky z lékáren, přičemž experty
na tuto léčbu jsou především muži (29 % ku 16 %). 

Co se týká kvality zdravotní péče, 92 % dotázaných hodnotí tu současnou jako dostupnou a 6 z 10 si myslí, že za třicet let bude dokonce ještě lepší, než je nyní. 

O nemoci se nezajímají. Když už ano, informace vyhledávají především na internetu

To, že se mileniálové o nemoci příliš nezajímají zřejmě plyne i z faktu, že 74 % z nich uvedlo, že aktuálně žádnou netrpí. Pokud však informace začnou vyhledávat, coby nejčastější zdroj jim slouží internet, kde případnou radu hledá 8 z 10 respondentů. Hned polovina si pro radu přichází také ke svému lékaři a stejný počet se ptá ve své rodině. 

Jedna třetina si myslí, že do důchodu nepůjde. Přesto své výhledy vidí optimisticky

Přestože se 1/3 dotázaných domnívá, že jich se důchod již týkat vůbec nebude, nakonec 60 % uvedlo, že si myslí, že v případném důchodu stráví do deseti let. 46 % věří, že si na penzi bude užívat patnáct a více let. 

Tři z deseti mileniálů se ve stáří bojí především ztráty samostatnosti, ale také zdravotních problémů a mezi častými odpověďmi ještě rezonovala osamělost (15 %) a nedostatek financí (14 %). Strach naopak tato generace nemá z případné nudy, pobytu v domově důchodců, ztráty úcty nebo ztráty orientace v moderních technologiích. „Jak dále vyplynulo z průzkumu, polovina mladých lidí očekává, že prožijí stáří aktivněji než jejich prarodiče. Dvě pětiny si dokonce myslí, že budou aktivnější než jejich rodiče. To zní optimisticky a je to dobře. Optimismus je totiž nejlepším zdrojem životní energie,“ dodává k průzkumu Jiří Hrabě ze sdružení Elpida, která realizuje projekty
na podporu aktivního života seniorů.

Letošní pátý ročník průzkumu Bayer Barometr byl zaměřen na postoje mladých lidí ke zdraví a stárnutí v České i Slovenské republice. Realizován byl ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median v červnu 2019. Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR o velikosti vzorku 507 dotazovaných ve věku 19-39 let (ročníky 1980 až 2000) podle základních sociodemografických proměnných, tedy věku, pohlaví, vzdělání a velikosti obce.