Habsburkové: Záhadné proroctví i rodinní duchové

Císařovna Sissi

Syn rakouského císaře Františka Josefa I., korunní princ Rudolf, spáchal v roce 1889 sebevraždu, a to i se svou milenkou Mary Vetserovou. Byla mu smrt předpovězena?

Případ prince Rudolfa

Při jedné z cest do zahraničí zavítal princ Rudolf i do Švédska. Celé dvořanstvo bylo nadšené, když se dozvědělo, že kdesi v zapadlém koutě země žije stařena, která prý umí předpovídat budoucnost.

Vypravili se k ní a stařena se zeptala, ze které země přicházejí. Když se dozvěděla, že z Rakouska, zeptala se prý, jak se daří Veličenstvu Karlovi.

Tuto událost popsal hrabě Georg Wallis – a jestliže se to skutečně takto odehrálo, musela jasnovidka předpovědět jak tragickou Rudolfovu smrt, tak i sarajevský atentát z roku 1914, při němž zahynul další následník trůnu František Ferdinand d´Este. A do té doby nevýznamný arcivévoda Karel, bratranec obou, tak získal nástupnické právo.

Zjevení bílé paní

Podobně jako tomu bylo u našich šlechtických rodů, ohlašovala i u Habsburků smrt členů rodu bílá paní. Ta se údajně také zjevila před Rudolfovou smrtí v Schönbrunnu i v císařském paláci v Hofburgu.

Spekulovalo se o tom, proč se zjevení neobjevilo i v roce 1898, před smrtí císařovny Alžběty, matky Rudolfa, zvané Sissi. Soudilo se, že se bílé paní mezi lety 1889 a 1898 dostalo vykoupení. Ovšem údajně deset dní předtím, než italský anarchista Luigi Lucheni probodl Alžbětu pilníkem, zjevila se jí bílá paní před hotelem ve švýcarském Caux, kde tehdy pobývala. Vyšla tehdy za soumraku na balkon a dole mezi stromy údajně spatřila bílý přízrak ženy, která se na ni upřeně dívala.

O jakou bytost se to jednalo?

Kým však měla být za života tato bílá paní? Podle svědků se zjevila v Hofburgu už v roce 1740 před smrtí Karla VI. Tak to mělo pokračovat i dále. Možná by se mohlo jednat o hraběnku z Cilli, příbuznou Habsburků, kteří se na ní čímsi provinili.

Další strašení?

Obyvatelé Hofburgu mívají dojem, že někdo prochází místnostmi. Je slyšet otevírané dveře, zabouchnutí i kroky – nikdo však není vidět. Dále se ve zdech paláce rozléhají vzdechy a klepání. V Hofburgu se prý odehrávaly i jevy, které nápadně připomínaly poltergeista, tak jak jej definujeme dnes.

Ostatně podivnými jevy v tomto paláci se ještě v roce 1996 zabývala skupina badatelů. Sami prý byli svědky neobvyklého jevu. Pod jedním z obrazů císařovny Alžběty se večer co večer měla objevovat temná skvrna, která vždy ve dne zmizela.

Císařský palác v Hofburgu je starý a ve svých zdech byl svědkem mnoha lidských osudů, často i vyloženě tragických. Takže kdoví, co se ještě objeví?