Hradišťáci, přibude vám v rodině miminko? Od města dostanete vyšší příspěvek

Ilustrační foto

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Rodiče z Uherského Hradiště, kteří od příštího roku očekávají příchod miminka do rodiny, se dočkají vyššího příspěvku. Zatímco doposud dostávali tisíc korun, nově budou mít nárok na pět tisíc. V závěru roku o tom rozhodla Rada města Uherské Hradiště.

Vyšší částku obdrží i první občánek narozený v daném roce. Zatímco dosud dostalo první dítě roku s trvalým bydlištěm ve městě deset tisíc korun, nově to bude o pět tisíc korun více.

Nárok na finanční dar pět tisíc korun má každé dítě, které se narodí od 1. ledna 2020 včetně, a které má ode dne narození trvalý pobyt v Uherském Hradišti. Současně alespoň jeden z jeho zákonných zástupců musí mít v době podání žádosti nepřetržitý trvalý pobyt ve městě nejméně jeden rok. Za trvalý pobyt se nepovažuje úřední adresa, tedy bydlení takzvaně na úřadě.

O dar je nutné si zažádat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách. V době podání žádosti nesmí být žadatel dlužníkem města. To doloží potvrzením o bezdlužnosti vydaným právním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště.