Pardubice budou příští rok hospodařit s téměř třímiliardovým rozpočtem

PARDUBICE – Zastupitelé Pardubic schválili na svém posledním letošním zasedání rozpočet města na příští rok. V roce 2020 bude město hospodařit se zhruba dvěma miliardami 983 miliony korun. Využije jak daňové příjmy a vlastní nedaňové i kapitálové příjmy, tak očekávané investiční a neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů. Počítá také se zapojením úvěrových zdrojů na své investiční akce.

„V příštím roce budeme hospodařit s rekordně vysokým objemem financí. Rekordní je i výše dotací, které chceme v příštím roce získat. Rozpočet počítá s částkou přesahující 266 milionů korun, tedy více než dvouapůlnásobkem letošního roku,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Pardubice totiž čekají v roce 2020, i v roce následujícím, klíčové investice, jakými je například budování inteligentního dopravního systému v rámci Smart City a Smart Parking, výstavba terminálu pro dálkovou autobusovou dopravu či revitalizace letního stadionu. Pokračovat budeme samozřejmě v projektech podporujících vzdělávání našich dětí, tedy rozvoji a modernizaci pardubických škol a podobně,“ dodal primátor.

„Náš rozpočet počítá s příjmy města (včetně dotací) ve výši téměř 2983 miliony korun a částečným čerpáním úvěrového rámce, který má město otevřený do konce roku 2021,“ doplnil ekonomický náměstek primátora Jan Mazuch.

Prioritou pro rok 2020 zůstává realizace akcí financovaných v rámci integrovaných územních investic (ITI) za pomoci prostředků z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 končí plánovací období ITI, musí být všechny tyto akce realizovány nejpozději v letech 2020 až 2021, což klade velké nároky na spolufinancování ze strany města.

Jedná se např. o vybudování inteligentního dopravního systému ve městě (parkovací systém a inteligentní křižovatky), další etapu modernizace školních učeben na ZŠ E. Košťála, J. Ressla a Benešovo náměstí, autobusový terminál B, Centrální polytechnické dílny, Galerii města Pardubic v areálu Winternitzových mlýnů či rekonstrukci památníku Zámeček. Pardubice počítají také s velkými investicemi hrazenými z vlastních zdrojů a úvěru. Největší akcí bude revitalizace letního stadionu, která by měla být rozložena do dvou let a jejíž cena by neměla přesáhnout 430 milionů korun. Ze stejného zdroje bude příští rok financováno například dokončení přístavby ZŠ ve Svítkově a výstavby MŠ ve Svítkově a úprava prostor ZŠ E. Košťála pro potřeby ZŠ Montessori.

Foto: Magistrát města Pardubic