Techmania má finanční problémy: Čeká jí úsporné omezení!

PLZEŇ – Techmanii Science Center nejspíš čekají hladové časy. Na svoji činnost v roce 2020 totiž získala podporu z veřejných rozpočtů nižší než v minulých letech a to je pro ni citelná ztráta.

Letos jí skončí smlouvy, kterými se město Plzeň a Plzeňský kraj v roce 2010 zavázaly finančně podporovat provoz science centra ve výši 5 + 5 milionů korun ročně v prvních třech letech a 10 + 10 milionů korun ročně po zrekonstruování celého areálu. Rekonstrukci se nakonec podařilo dokončit v objemu cca 650 milionu korun díky operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace. Návštěvnost zde stoupla na zhruba 200 tisíc osob ročně, a tak se Techmania stala třetí nejnavštěvovanější institucí v regionu.

Zastupitelstvo města Plzně však na posledním zasedání schválilo pro roky 2020–2023 Techmanii podporu ve výši tří milionů korun ročně a zastupitelstvo Plzeňského kraje na roky 2020–2021 podporu ve výši 14 milionů korun ročně. Tato skutečnost pro Techmanii znamená zklamání a určité komplikace, protože ta žádala obě instituce o podporu v celkové výši 22,6 milionu korun ročně v příštích 10 letech. To se jí získat nepodařilo a v příštím roce se musí vypořádat s dotací citelně nižší o 5,6 milionů korun.

Nejvýznamnější nákladovou položkou v hospodaření Techmanie jsou mzdy. Průměrná hrubá měsíční mzda činí cca 27 tisíc korun. „Snížení finanční podpory z veřejných rozpočtů pro příští rok pro nás znamená, že budeme muset snížit objem mezd, a tím i rozsah našich činností. Musíme tak omezit provoz na šest dní v týdnu,“ říká Vlastimil Volák, ředitel Techmanie.

Obecně prospěšnou společnost Techmania Science Center založila ŠKODA INVESTMENT a Západočeská univerzita v Plzni v roce 2005 s cílem vybudovat instituci neformálního vzdělávání, která popularizuje vědu a techniku. V dozorčí radě společnosti jsou také zástupci města Plzně a Plzeňského kraje.