V Jablonci se od dubna zvýší ceny za odpad o patnáct procent

JABLONEC NAD NISOU – Ceny za odpad se v Jablonci změní od 1. dubna příštího roku. Zvýšení poplatku o 15 procent si vyžádaly stále se zvyšující výdaje za odpadové hospodářství. Naposledy město cenu za popelnice zvyšovalo v roce 2017, a to o osm procent. Měsíčně si tak čtyřčlenná domácnost za běžnou popelnici s týdenním vývozem připlatí zhruba 35 korun.

„Vlivem inflace a růstu minimální mzdy zvýšily Severočeské komunální služby ceny městu od roku 2018 o 4,5 %, od poloviny roku 2019 o 2,3 % a od dubna 2020 se zvýší o dalších 2,7 %. Proto také město musí přistoupit k vyšší platbě za odpad,“ vysvětluje náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil. „Pokud by ceny za popelnice zůstaly na stejné úrovni jako nyní, pak by celkový podíl města na odpadovém hospodářství v roce 2020 činil zhruba 16,2 mil. Kč, což je téměř 32 % z celkových nákladů,“ dodává náměstek.

Zvýšením cen od 1. dubna 2020 o 15 procent bude podíl města na odpadovém hospodářství činit 25,8 %, což je 13,1 mil. korun. V roce 2019 dotovalo město odpadové hospodářství částkou 14 mil. Kč. Zvýšení ceny znamená pro čtyřčlennou rodinu zhruba 35 korun v rodinném měsíčním rozpočtu navíc, za rok je suma vyšší o 418 korun.

Ceny nejvíce používaných nádob:
• 120 l, vývoz 1 x týdně
– cena nyní: 2 788 Kč
– zvýšení o 15 %: 3 206 Kč
• 1100 l, vývoz 1 x týdně
– cena nyní: 22 935 Kč
– zvýšení o 15 %: 26 375 Kč

Město se každoročně snaží zkvalitňovat služby v odpadovém hospodářství. „V roce 2019 jsme například výrazně posílili svozy bioodpadu, rozšířili jsme síť sběrných dvorů, snažíme se zvyšovat četnost odvozu tříděného odpadu, v prosinci přibyly po městě nové kontejnery na kovy, letošní novinkou je možnost zdarma odevzdat jedlé oleje a tuky na všech sběrných dvorech apod.,“ říká vedoucí oddělení správy místního hospodářství Kamila Skřítková.

Jablonec ze svého rozpočtu investuje do výstavby či rekonstrukce odpadových míst. „V tuto chvíli stavíme zcela nová kontejnerová stání v ulicích Mšenská a Josefa Hory,“ dodává Kamila Skřítková s tím, že investice do nové výstavby se rovná částce 1,2 milionu korun.

Od roku 2021 by měla začít platit nová legislativa o odpadovém hospodářství. Přinese množství změn, kromě jiného zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu a možnost obce více motivovat občany ke třídění.

Pro Jablonec tato změna znamená také ukončení smlouvy se společností Severočeské komunální služby, s.r.o. (SKS). Ta je z roku 1995, uzavřená je na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

„Rada města rozhodla smlouvu vypovědět a vyhlásit výběrového řízení na nového dodavatele služeb v odpadovém hospodářství na první polovinu roku 2020,“ uvedl náměstek Milan Kouřil s tím, že v průběhu roku 2020 společnost SKS bude poskytovat služby beze změny. S novým dodavatelem vzešlým ze soutěže se pak od 1. 1. 2021 změní také systém plateb za komunální odpad ze strany občanů města.

Foto: Magistrát města Jablonce nad Nisou