Ve zlínských školách bude bezpečněji. Pomohla i dotace

Ilustrační foto

ZLÍN – Do zlepšení bezpečnosti školských zařízení investovalo město Zlín v posledních dvou letech nemalé finanční prostředky. Přibyly tak kamery, bezpečnostní tlačítka, omezení rychlosti kolem škol, zvýraznění přechodů nebo zabezpečení vstupů do škol. Se zvýšením ochrany takzvaných měkkých cílů v těchto zařízením pomohla i dotace Ministerstva vnitra.

V rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení se městu letos podařilo získat téměř dva miliony korun. „Jedná se o stoprocentní dotaci bez podílu města, která dle metodiky MVČR analyzuje připravenost školských subjektů na úrovni preventivních opatření a na základě této zprávy navrhuje bezpečnostní plány a procedury pro každý posuzovaný objekt,“ uvedla k projektu náměstkyně pro školství Kateřina Francová.

Cílem projektu, který byl dokončen v listopadu, bylo zvýšit ochranu měkkých cílů ve zlínských školských zařízeních a jejich zabezpečení proti závažným útokům. S tím souvisí i snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí.

Do projektu je zařazeno 44 školských objektů. V měsících září až říjen probíhalo místní šetření v zapojených školách, stejně tak speciální interaktivní seminář pro vedoucí pedagogy v souladu s postupy a ochrany měkkých cílů. To na základě výběrového řízení provedla společnost F.S.C. Bezpečnostní poradenství.