Kuklov: Zřícenina kláštera ukrytého v hlubokých šumavských hvozdech láká svou tajemností – lze říci, že kostel v horách je jedinečný

Klášter Kuklov

I hluboko v šumavských lesích na Českokrumlovsku můžeme narazit na památku – je to romantická gotická klášterní ruina Kuklov. Stojí nedaleko malé obce s názvem Brloh. Je nutno dodat, že zřícenina velkého kostela v horách a hlubokých lesích je scenérie vskutku malebná, a lze říci, že i jedinečná.

Hrad Kuklov (Kugelweit)

Nedaleko kostela jsou i pozůstatky hradu Kuklov (dříve německy zvaného Kugelweit). Zakladatelem by patrně biskup Jetřich Mindenský, pak spadal hrad do vlastnictví krále, již na sklonku 14. století byl ale pobořen a od té doby se uvádí jako pustý.

Odlehlý klášter

Právě v blízkosti zříceniny hradu založili v roce 1495 poustevníci řádu sv. Františka z Pauly klášter. Stavba však nikdy nebyla dokončena – bylo to nad jejich možnosti a bohatí “sponzoři” chyběli. Asi o třicet let později toto snad až příliš odlehlé místo opustili a klášter postupně chátral. Švédská vojska za třicetileté války dokonala dílo zkázy.

Tajemné podzemí

Nevíme dnes jistě, zda se do tohoto skrytého kláštera ještě někdy vrátili řeholníci, jelikož prameny o tomto neexistují. Pověsti ale vyprávějí, že právě za třicetileté války byl klášter osídlen. Mnichové se snažili před Švédy uniknout podzemní chodbou, ale ti je dostihli a pověsili na lípě před branou.

Dodnes prý duchové povražděných mnichů bloudí kuklovským podzemím. Jak dlouhé jsou asi místní tajemné podzemní prostory? Říká se, že jsou velmi rozsáhlé.

Tajemná světlo

A existuje další legenda, ještě mnohem tajemnější. Kdysi se prý severně od kuklovského kláštera objevilo podivné a silné světlo a stále se přibližovalo. Řeholníci se dali na útěk a již se raději nevrátili. Našel se odvážlivec, který se ke světlu vypravil, už jej ale nikdy nikdo neviděl, zmizel zkrátka beze stopy.

Zříceniny dnes

Přestože jsou dnes zříceniny kláštera součástí obývané usedlosti, jsou volně přístupné. Nezachovalo se toho mnoho, ale kostelní zdi stojí až do výše římsy a dochovalo se i gotické zaklenutí oken, takže kostel se majestátně tyčí mezi stromy.