Demolice dvou budov v Račíně je u konce. Příští rok se bude pokračovat

Foto: Město Kroměříž

KROMĚŘÍŽ – Račín patří v Kroměříži dlouhodobě mezi problematické lokality, kde bydlí nepřizpůsobiví občané. Radnice tu loni zbourala dva obytné byty a hospodářskou budovu a začátkem listopadu se pustila do demolice dalších dvou hospodářských budov. Ta je právě teď u konce, bourat se ale budou i další objekty. „V příštím roce bychom rádi pokračovali se zbývajícími objekty. Podmínkou je přestěhování několika platících nájemníků jinam a samozřejmě vystěhování neplatičů,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Dvě hospodářské budovy odstranila společnost MORKUS Morava z obce Lazníky na Přerovsku, která už loni v první etapě v lokalitě demolovala dva obytné domy a jednu hospodářskou budovu. Město letošní demolice obou budov přišla zhruba na 480 000 korun. Podle Holíka bylo odstranění těchto objektů nezbytné. Bývaly totiž nelegálně obývány a tito neplatiči do budov natahovali elektřinu kabely z obytných budov, což neodpovídalo bezpečnostním normám.

Lokalita Račín je dlouhodobě problematická. Soužití mezi starousedlíky a obyvateli sociálních bytů lze jen stěží označit za ideální. Lidé si stěžovali na hluk i na chování obyvatel Račína k nim i jejich majetku.

V Račíně je v současnosti třináct obydlených bytů s přibližně čtyřmi desítkami nájemníků. Byty mají ve správě stejně jako ostatní městské byty Kroměřížské technické služby, což je společnost patřící městu. Podle právničky Kristýny Juříkové KTS podaly na neplatiče z Račína desítku žalob na zaplacení dlužné částky a pět žalob na vyklizení bytu.

Foto: Město Kroměříž