Občané Litovle si příští rok připlatí za svoz komunálního odpadu

LITOVEL – Stejně jako v Olomouci zastupitelé města Litovle na svém zasedání ve čtvrtek 12. prosince rozhodli o zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro občany města na příští rok.

Od příštího roku se poplatek za svoz komunálního odpadu zvyšuje o 150 korun, tj. ze současných 500 korun na 650 korun za osobu. Rozsah úlev a osvobození stanovený předchozí obecně závaznou vyhláškou přitom zůstává stejný.

Jako důvod město uvádí zavedení několika nových služeb pro občany v minulých letech.  Nejprve se zavedl svoz plastů a papíru systémem „dům od domu“ a dále se do domácností rozdaly ekologické tašky na tříděný odpad. Koncem roku 2017 se zavedl dlouho očekávaný svoz biologického odpadu.  To znamenalo zvýšení kvality a komfortu služeb v rámci sběru a svozu komunálního odpadu. Zatímco v roce 2016 se prováděly pouze dva svozy odpadu za měsíc (jednou za 14 dní se odvezl nevytříděný komunální odpad), v letošním roce svozů bylo až šest (2x komunální odpad, 2x bioodpad, plast a papír po jednom svozu). Náklady na likvidaci odpadu se navíc neustále zvyšují.

„Tato vyhláška neruší dosavadní úlevy a osvobození od placení poplatků – jako např. pro rodiny s dětmi do jednoho roku nebo seniory nad 80 let,” uvádí se na webu města Litovel.