Rok 2020 se v Brně ponese v duchu významných výročí

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

BRNO – Rok 2020 se v Brně ponese v duchu dvou významných výročí. Prvním je 150 let od chvíle, kdy se v Brně narodil Adolf Loos, jeden ze zakladatelů moderní architektury. Tím druhým pak výročí 90 let od dokončení stavby světoznámé funkcionalistické vily Tugendhat.

„Snažíme se lidem přibližovat město zajímavým způsobem, z jiného úhlu. Ten úhel bude pro příští rok architektura, která celé město dotváří a připomíná jeho historii. Přestože stavby Adolfa Loose v Brně prakticky nenajdeme, jeho vliv na architekturu je zcela neoddiskutovatelný. Vila Tugendhat pak i díky zapsání do seznamu UNESCO hranice města překračuje,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na hradě Špilberku bude k vidění výstava Loosova díla se zaměřením na práce pro Brno a Moravu, v plánu je také odhalení sochy Adolfa Loose na Janáčkově náměstí, kde stál dům, ve kterém architekt vyrůstal. Socha bude pojata jako betonová sochařská forma jeho náhrobku na vídeňském hřbitově. Vznikne také Loosova stezka, která představí dochované realizace formou výletů. Kromě toho budou moci zájemci navštívit Loosův sál v Bauerově zámečku na brněnském výstavišti.

Do února bude k vidění výstava zabývající se vilou Tugendhat, v březnu a dubnu vystaví berlínská fotografka Arina Dähnick portréty staveb Ludwiga Miese van der Rohe v Americe i Evropě, od října do prosince můžete také shlédnout výstavu prezentující badatelskou práci Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat. Doplní ji videonahrávky, dobové fotografie a původní artefakty, které jsou běžně nedostupné. Budou také připraveny komentované prohlídky a přednášky zabývající se dílem van Roha.