Zázračné prameny: Lidová úcta k místům s léčivými prameny má velmi dávné kořeny

Hostýn

Voda je život. Řeky, jezera a prameny ctili i Keltové a pohanští Slované. I pro křesťany byla voda nemalou svátostí, vždyť ve vodě přijímali křest. Poutní místa vznikala tak také často u pramenů, jejichž voda projevila léčivé účinky.

Mariánská vodní kaple na Hostýně

Dávný původ hradiště na Hostýně naznačuje, že lidová úcta k místu s pramenem měla pravděpodobně dávné, ještě pohanské kořeny. Hostýnský pramen vyvěrá ze skalního podloží pod kostelem a je jímán v podzemí vodní kaple. Tu spojuje s hlavním vchodem do chrámu monumentální schodiště a ve sklepení pod kaplí je voda rozvedena do výklenků v opěrné zdi mohutné kamenné terasy. Přístup tak lépe odpovídá té spoustě žíznivých poutníků.

Hostýnská legenda

Legenda nám vypráví o tom, že pramen zázračně vytryskl ze skály, když se uprchlíci v tatarském obležení roku 1241 obraceli modlitbou k Panně Marii. Nalezení pramene na velmi nepravděpodobném místě téměř na vrcholu hory bylo nečekané, a k tomu přičtěme bouři, která splašila nepřátelům koně a obrátila je prý na útěk…. To vše jednoduše muselo vypadat jako zázrak.

A přece uzdravuje?

Ať tak či tak, voda ze svatohostýnského pramene od té doby uzdravuje, i když zde rozbor nezjistil přítomnost léčivých složek a vlastností. Dalo by se tedy říci, že je to prostě výborná pitná voda, avšak Panna Marie Hostýnská koná prý další a další zázraky pro ty, kteří její pomoc potřebují a věří, že se jim prostřednictvím této svaté vody pomoci skutečně dostane.

Poutní místa zůstávají

Toto je jen jeden případ, posvátných pramenů je u nás více. Dnes sice dokážeme napsat chemický vzorec vody, ale většinou je voda zbožím. U pramenů, které uzdravovaly, se někteří z nás ale mohou připomenout tisíciletou úctu, kterou naši předkové k vodním pramenům měli.