Vánoční dárek pro Brdy: Jindřichova skála se stane na Štědrý den novou přírodní památkou!

BEROUN – Jindřichova skála nedaleko obce Malá víska, asi 4,5 km od Komárova u Hořovic, je skalní útvar s kolmou stěnou a kamenným mořem. Jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech. Odtud můžeme přes údolí Červeného potoka obdivovat hrad Valdek a za ním křivoklátské kopce v Brdech při severním okraji Chráněné krajinné oblasti.

Jako přírodní památka byla vyhlášena 10. 12. s účinností na Štědrý den 24. 12. 2019. A právě toto datum by mohl být inspirací třeba k hezkému zimnímu výletu. Na vyhlídku se dá pohodlně dojít po turistické značce z Malé Vísky u Hořovic. Přírodní památka má rozlohu 5 hektarů a je prvním maloplošně chráněným územím ve Středních Brdech.

Skalní srub vznikl zvětráváním a postupným odlamováním skalních bloků. S výškou stěny 21 m patří k těm nejvyšším v Brdech. Kamenné moře pod ním je zvláštní svou rozlohou i velikostí skalních bloků. Tvoří je prvohorní slepence, tvrdá a kyselá hornina. Domov tu má řada druhů lišejníků, kterým vyhovují osluněná suťová pole. Nacházejí tu dobré životní podmínky v podobě dostatku světla a menší konkurence ostatních rostlin, které nedokážou prosperovat v drsných podmínkách balvanité suti.