Vánoce, Vánoce jsou tady! Aby klidné byly…

Ilustrační foto: pixabay

Myslíte, že kdyby začal Váš vánoční stromeček  hořet, stihnete ho uhasit? Pokud bude jeden z dárků hasící přístroj, možná ano… Stačí nesprávně umístit svíčky, nebo použít vadné osvětlení a tragédie je na světě! Proto dbejte zvýšené opatrnosti při umisťování vánočních dekorací, aby vzpomínky na Vánoce zůstaly jen ty nejhezčí.

Vánoce bez požárů

Zapálené svíčky dodávají správnou slavnostní atmosféru, ale také se zapomíná, že jde pořád o otevřený oheň. Požáry se nevyhnuly ani loňským Vánocům. Jen během Štědrého dne museli hasiči zasahovat u 44, které si vyžádaly jeden lidský život a 17 osob se při nich zranilo.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií.  Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Nikdy nevdechujeme kouř z prskavek, který je zdraví škodlivý. Před vhozením do odpadu prskavky zchladíme například namočením do nádoby s vodou.

Elektrické vánoční dekorace

U světelných řetězů a jiných elektrických vánočních dekorací kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon.

Pečení a vaření

Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

V případě požáru

Pokud už začne hořet, pokuste se požár uhasit. Rychlý zásah dokáže uchránit hodnoty za miliony korun, upozorňují hasiči. Jestliže je to možné, využijete k hašení hasicí přístroj nebo hydrant na chodbě. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Nikdy se nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí. Ale co hlavně! Požár co nejdříve oznámíme hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112.

Každý požár, i uhašený vlastními prostředky, je nutné bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí pokuta až do výše 25 000 Kč a bez potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny pojistné plnění nevyplácí nebo výrazně krátí.

A nakonec

Víte, jak rychle shoří vánoční stromeček? Rychle! Podívejte na video.  Pouhých 30 sekund stačí, než ho pohltí plameny!  Myslete na to.

Pozor na prskavky!

Foto: pixabay