Nový pořadníkový systém vám zpestří čekání u kávy nebo kadeřníka!

Zdroj: město Plzeň, foto M. Pecuch

PLZEŇ – Kdo z nás to někdy nezažil. Otravné a zdlouhavé čekání na úřadech, jehož trpkost navíc umocňuje neblahý fakt, že nemáte tušení, kdy se vlastně dostanete na řadu, abyste si u patřičné přepážky konečně vyřídili to, co potřebujete.

Nyní se zřejmě blýská na lepší časy. Každý nově příchozí obdrží na úřadě tak jako doposud vytištěný lístek s vyvolávacím číslem. Na lístku však nyní přibyly další informace, a to předpokládaná doba čekání, vytištěný QR kód a také webový odkaz. „Na základě průměrného vývoje front systém orientačně spočítá dobu, kterou bude klient na přijetí u přepážky čekat. Odhad v testu byl poměrně přesný, zatím se nám potvrdilo, že odchylka je maximálně okolo 5 až 10 minut. Pokud má například půl hodiny čas a nechce čekat na úřadě, stačí naskenovat QR kód nebo přímo zadat webovou adresu uvedenou na lístku a dostane se do webového rozhraní, ve kterém odkudkoliv sleduje, jak se vyvíjí situace s klienty před ním,“ vysvětlil Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.

Pokud je čekací doba delší, může tak dotyčný odejít mimo úřad, třeba na kávu či ke kadeřníkovi. Tam si v mobilu kontroluje, jak se fronta posouvá. Současně má i možnost své pořadí ve frontě jedenkrát o 20 či 40 minut posunout. K tomu podává upřesňující vysvětlení Bohuslav Horais, ředitel úseku Podpora uživatelů Správy informačních technologií města Plzně: „Samozřejmě se může stát, že někdo stráví z nejrůznějších důvodů u přepážky kratší dobu než je běžné, a tím posune frontu skokově kupředu. Proto jsme dali v rámci aplikace možnost vstoupit do fronty v pozdějším čase, a to o 20 nebo 40 minut déle. Toto je ale možné jen jedenkrát, výhradně ve chvíli, kdy by se klient nebyl schopen kvůli neočekávané změně vrátit na pracoviště úřadu včas.“

Do webového rozhraní se klient dostane buď načtením QR kódu na lístku nebo přepsáním webového odkazu (rovněž uveden na lístku). Projekt je součástí konceptu Smart City Plzeň, který přináší Plzeňanům řešení pro lepší a pohodlnější život. Nový systém mohou lidé momentálně využít na třech pracovištích Magistrátu města Plzně. „Jedná se o Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů na náměstí Republiky, Živnostenský úřad města Plzně a Odbor registru vozidel a řidičů. Jednotlivá pracoviště mají samozřejmě svá specifika. Například co se týká vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů, zde se fronty tvoří nárazově, a to hlavně v období spojeném s prázdninami a odjezdy na dovolenou, v rámci agendy týkající se registru řidičů a vozidel, zde je četnost odbavování vysoká po celý rok. Odborníci na realizaci projektu pracovali zhruba měsíc,“ uzavřel Vlastimil Gola, radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.