Věhlasná Plzeňská Madona: Napodobovali ji po celé zemi!

PLZEŇ – Tato krásná a vzácná socha je umělecky nejcennějším a po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Unikátní opuková plastika z první poloviny osmdesátých let 14. století byla objednána německými rytíři, tehdejšími správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni.

Plzeňská Madona je vysoká 134 centimetrů a své místo má na hlavním oltáři. Ztvárněním patří k řadě tzv. krásných madon, jejichž typickým rysem je esovité prohnutí těla, které se stáčí v prostoru. Její postava působí elegantním a živým dojmem. Pozorovatele však určitě zaujme i obličej. Ten totiž vypadá, jako by byl vytesán podle skutečné lidské tváře.

To u podobných soch té doby nebylo příliš obvyklé a narušuje tak typickou gotickou strnulost tehdejších obdobných děl. Vše je navíc umocněno mimořádně provedeným zobrazením dítěte v podobě Ježíše. Není divu, že socha našla takového zalíbení a brzy se v mnoha variantách začala napodobovat nejen v západních, ale i jižních a středních Čechách. Ještě v průběhu 15. století ovlivnila řadu pozdně gotických mariánských soch.

Zdroj: zpc-galerie. cz

Ohledně vzniku Plzeňské Madony se traduje mnoho legend. Povídá se například, že ji vytesal slepec, který neměl se sochařstvím žádné zkušenosti. Panna Marie mu prý sama dodala potřebné nástroje a při práci mu radila a vedla jeho ruku. Poté, co bylo dílo dokončeno, mu za odměnu vrátila zrak.

Jiná legenda zase říká, že socha je dílem mnicha, který se zamiloval do krásné mladé dívky a její podobu se rozhodl zvěčnil do tváře Madony. Taková náklonnost byla ze strany mnicha nepřípustná a socha zůstala nadlouho ukryta před zraky veřejnosti, než si ji němečtí rytíři vyžádali na oltář kostela sv. Bartoloměje.

Zázračná Plzeňská Madona však i prý léčila nemocné i polepšovala hříšníky. Mnoho měšťanů bylo ochotných potvrdit, a dokonce odpřisáhnout, že vyléčila je, nebo jejich děti. Občanům, jako byli Jan Arnošt Stocze nebo Magdalena Svobodová, ulevila socha od nesnesitelných bolestí na hrudi nebo silných migrén, na které už nic jiného nepomáhalo.

Další měšťané, Tomáš Martinec nebo Anna Lechnerová, popisují, jak se k soše přicházeli pomodlit za své choré dítě, které už bylo více mrtvé než živé a žádná lidská pomoc na něj nezabírala. Přísahali, že když se vrátili z kostela domů, připraveni na nejhorší, dítě znenadání otevřelo oči, začalo zase mluvit a brzy se mu vrátila i chuť k jídlu a jeho zdravotní stav se už jen zlepšoval.

Syn Františka Šmuvaria se dokonce narodil se zkroucenou levou ručičkou a poté, co zoufalý otec požádal Madonu o pomoc, se zdeformovaná ruka dítěti jako zázrakem narovnala. Nesporným faktem je, že Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní města Plzně. Pokud byste se na ni chtěli podívat, musíte se zatím spokojit bohužel pouze s její zlacenou replikou z roku 1681, která završuje mariánský sloup na plzeňském náměstí.

Mariánský sloup na plzeňském náměstí Republiky Zdroj: A. Jarošová, město Plzeň

Jak jistě mnozí z vás ví, katedrála svatého Bartoloměje je už delší dobu ve fázi potřebných rozsáhlých oprav, kdy šikovné ruce a odborné znalosti restaurátorů ji opět vracejí její nenapodobitelnou krásu. Práce však prodlužují a prodražují nečekané vzácné objevy. Odborníci uvnitř našli například monumentální renesanční malby. Do opraveného chrámu se proto lidé poprvé podívají až v dubnu roku 2021.

Není ovšem třeba zoufat. Západočeská galerie v Plzni pro vás ve svých prostorech v Mastných krámech připravuje v termínu 27. listopadu 2020 až 28. března 2021 výstavu, kde si jedinečnou a krásnou Plzeňskou Madonu budete moci prohlédnout pěkně zblízka a třeba na vlastní kůži pocítíte i její zázračné schopnosti.