Udělejme v roce 2020 naši Plzeň ještě čistější!

Ilustrační foto, zdroj: cistaplzen.cz, pixabay.com

PLZEŇ – Napadlo vás někdy, kolik tak zhruba směsného odpadu vyprodukujeme? Dle statistiky ho průměrný občan ČR nashromáždí ročně téměř 200 kilogramů. Když to vynásobíme počtem obyvatel Plzně, je to už pořádná hromada.

A jak jste na tom s tříděním odpadu? Jste v tomto důslední anebo patříte k těm jedincům, kteří tvrdí, že třídění stejně nemá smysl!? Vždyť jste přece vy nebo váš soused na vlastní oči viděli, že popeláři na směsný komunální odpad naložili i ten vámi pracně vytříděný. V tom případě nepropadejte skepsi.

Čistá Plzeň, s.r.o. má na to jednoduché vysvětlení: „Jedná se pouze o případy, kdy vytříděný odpad je neukázněností některých občanů natolik znečištěn jiným druhem odpadu, že jeho naložení do vozu s vytříděným odpadem by vedlo ke znehodnocení právě svážené suroviny a tím zmaření následného využití celého nákladu. V takové případě je na místo vyslán vůz svážející směsný komunální odpad.“

Určitě víte, že vždycky je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděných odpadů než ji vyrábět z primárních surovin a nemusí se zbytečně plýtvat přírodními zdroji a těžit vzácné suroviny. Recyklací odpadu pomůžeme ušetřit značné množství energie a zároveň pomáháme snižovat množství produkovaného CO2. Například využitím střepů lze snížit vznik CO2 při výrobě nového skla o více jak 40%. Recyklací jedné tuny papíru se ušetří 1,1 tuny dřeva. Takže odpad určitě ma velký smysl třídit, ale jak správně na to?

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá v rámci separovaného odpadu, obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V Plzni patří nápojové kartony do žlutých popelnic na plast – následně se třídí.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy.

Kam správně třídit ruličky od toaletního papíru a obaly od vajec?
Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané kartonáže) nelze je již znovu recyklovat, a proto patří do bio odpadu. Celulózové vlákno, které je v těchto obalech obsaženo, je již až 7 krát recyklováno, na další recyklaci je příliš krátké a v procesu zpracování dojde k jeho vyplavení do odpadní vody.

Kam patří účtenky z termopapíru?
Do směsného odpadu, protože termopapír obsahuje plnidla, která brání rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho nelze recyklovat.

Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety?
Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.

Patří laminátový papír do papíru?
Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.

Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.

Kam mohu odložit plechovky?
Plechovky od nápojů a potravin je možné odložit do sběrných dvorů nebo výkupen surovin. Kromě toho bylo na několika místech umístěno některých šedých kontejnerů pro podobný druh odpadu. Článek i s mapkou naleznete zde.

Mohu odložit odpad na kterýkoliv sběrný dvůr bez ohledu na to, na jakém městském obvodě bydlím?

Ano, odpad můžete odvézt do kteréhokoliv sběrného dvora na území města Plzně bez ohledu na obvodní územní příslušnost.