Karviná zná poplatky na rok 2020. přibyl i jeden nový

Je možno zaznamenat také nový poplatek. Ilustrační foto.

KARVINÁ – Zastupitelé města schválili vyhlášku, která upravuje poplatky pro rok 2020. Ve vyhlášce se také promítá novela zákona o místních poplatcích.

Změny nastaly především u poplatků ze psů (snížení na 200 Kč za prvního psa, za druhého a dalšího se platí na 300 Kč) pro osoby starší 65 let. Pro rodinné domy zůstává v platnosti sazba 1 500 Kč na jednoho psa bez omezení věku majitele.

Poplatek za užívání veřejného prostranství je nově stanoven na 1 Kč za metr čtverečný na den při trvání užívání do 60 dní. Pokud je užíván veřejný prostor déle než 60 dní, musí se platit již 5 korun za metr čtverečný. Při záboru veřejného prostoru na déle než 100 dní je sazba určena ve výši 10 korun na metr za den.

Nově zavedeným poplatkem je poplatek z pobytu, který nahrazuje poplatek lázeňský či rekreační poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek je určen pro osoby, které ve městě pobývají do 60 kalendářních dní po sobě jdoucích. Tento poplatek je stanoven na 6 korun za osobu za každý započatý den pobytu.