Nahlédněte do Baťových továren prostřednictvím staletých, dosud nezveřejněných fotografií

Foto: Manipulace vrchů: kreslení svršků v krájecí dílně. Zdroj: Jiří Madzia

ZLÍN – Unikátní kolekci sedmi desítek sto let starých dokumentárních fotek zaměstnanců a provozů firmy T. & A. Baťa, Zlín právě naleznete na zlínském zámku. Výstava Baťa: Náš závod je závodem dělníků představuje návštěvníkům fotky, které se dochovaly z alba vydaného v roce 1919 u příležitosti pětadvacátého výročí založení firmy. „Podnikneme spolu cestu časem, abychom se stali svědky podnikatelského génia, průkopnických způsobů a poctivého řemesla. Budeme vyprávět příběh, který nás stále tolik překvapuje a inspiruje,“ říká k výstavě její autor Jiří Madzia.

Před sto lety, v roce 1919, si baťovští zaměstnanci připomněli čtvrt století od založení své firmy. Vedle článku, který na titulní straně vnitropodnikového časopisu Sdělení v září toho roku otiskli, nechal zhotovit „ku 25letému jubileu závodu jeho zakladateli, panu T. Baťovi, oddaný a vděčný personál“ album 89 snímků jednotlivých skupin zaměstnanců, především zlínských továrních provozů a vybraných firemních prodejen.

Alba vznikla celkem dvě. První a větší z nich v honosné celokožené vazbě s 89 fotografiemi a popiskami bylo darováno Tomáši Baťovi a dochovalo se ve fondech Státního okresního archivu Zlín. Druhé skromnější album s 69 fotografiemi bez popisků zůstalo upomínkou zaměstnancům firmy. Toto album přečkalo v soukromém vlastnictví všechny zvraty 20. století a dnes je uloženo ve sbírkách baťovských artefaktů autora výstavy. Alba jsou vůbec nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně vzácným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze.

Výstava je pojata jako soubor osmnácti obrazových a dvou textových panelů. Obrazem zaznamenávají provozy firmy Baťa ve zlínské továrně a její zaměstnance, doprovodným textem pak popisují činnosti, případně souvislosti výroby. Textové panely obsahují prohlášení zaměstnanců k výročí a navazující odpověď Tomáše Bati, dále popis situace firmy v kontextu doby. Fotografie nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány.

Výstavu naleznete v prostorách prvního patra zlínského zámku každý den od pondělí 6. ledna do neděle 1. března od devíti do pěti. Vstupné činí 99 korun, zvýhodněné pro děti, studenty a seniory pak 49 korun. Výtěžek z výstavy je určen na záchranu a výzkum artefaktů firmy a rodiny Baťových.

Foto: Galanterní oddělení v obuvnické dílně s transmisemi. Zdroj: Jiří Madzia
Foto: Úpravna spodků ve vrchové koželužně. Zdroj: Jiří Madzia