Jaké právní předpisy byste měli znát při rozjezdu vlastního podnikání?

Rodičovská dovolená může být příležitostí k rozjezdu vlastního podnikání. Stará práce už nedává smysl a vy přemýšlíte, jak zúročit své zkušenosti a dovednosti, a začít pracovat na něčem vlastním. 

Nápady se hrnou, nadšení stoupá a vidina svobody spolu s finanční nezávislostí je motorem, který vás žene dopředu.  V začátcích každého podnikání je to těžké. A když jste matka (či otec) na rodičovské dovolené, je to ještě mnohem těžší, času je málo, energie někdy ještě méně. Má-li však mít Vaše podnikání dlouhodobější perspektivu, je důležité (nejen) na začátku se řídit následujícími zásadami a zodpovědět si tyto otázky:

1) Chcete určitě podnikat nebo začít jako zaměstnanec?
Podnikání je výdělečná činnost vykonávaná na vlastní účet, ale i odpovědnost. Pokud se bojíte rizik, která podnikání přináší, krom jiného finanční nejistoty nebo počátečních nákladů na rozjezd podnikání, můžete se nejprve zkusit uplatnit jako zaměstnanec v oboru, který vás láká. Pozor ale na ustanovení zákoníku práce, které umožňuje vykonávat výdělečnou činnost shodnou s činností zaměstnavatele jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

2) Jak podnikat – jako OSVČ nebo korporace?
Pokud se rozhodnete pro podnikání, můžete do něj vstoupit svým jménem, tedy jako tzv. osoba samostatně výdělečně činná, nebo založit obchodní korporaci, v případě malého a středního podnikání to bude nejčastěji společnost s ručením omezeným. Obě varianty mají svoje výhody. Administrativní náklady na rozjezd podnikání OSVČ jsou minimální, oproti tomu se při založení s.r.o. bez notáře a s ním souvisejících výdajů neobejdete. S.r.o. však v případě neúspěšného podnikání ochrání váš osobní majetek, jako OSVČ budete za výsledek vašich aktivit odpovídat celým svým majetkem.

3) Nepoužívejte vzory z internetu
Právníci, zaměřující se na pracovní právo často od svých klientů slýchají: „Stáhli jsme si vzor z internetu, abychom ušetřili za právníka, a bylo to v pohodě.“ A velmi často jim lze jen odpovědět: „Kdyby byla ta smlouva v pohodě, dnes byste tu neseděli.“ Vyplatí se na začátku investovat do právních služeb za dokumenty, které jsou pro vaše podnikání stěžejní, typicky například vaše smlouva o poskytnutí služby či prodeji vašeho výrobku, nebo alespoň přehledná objednávka obsahující podstatné náležitosti.

4) Raďte se s odborníky
Dávejte pozor na to, s kým konzultujete – kromě otázek právních třeba i otázky vedení účetnictví nebo daňových povinností. Některé rady mohou být i zadarmo drahé a po letech můžete zjistit, že na místo, abyste na radě odborníka ušetřili, stojí vás vaše někdejší levná (či bezplatná) porada mnohonásobně více na zákonných sankcích či nevymahatelnosti vašeho nároku.

5) Čtěte
Žijeme v rychlé době a od smluvních stran se to příliš neočekává, od smluvních stran v obchodě ještě méně – i přesto ale, čtěte! Všechny objednávky, návrhy smluv, dlouhé obchodní podmínky či jiné závazné dokumenty týkající se vašeho podnikání. V obchodních vztazích nelze příliš spoléhat na vyvázání se ze smluvního závazku z důvodu omylu, zavazuje vás každá řádka (i malým písmem napsaná). Časem se naučíte v textu rychleji najít to, co je pro vás podstatné.

Pokud se ztrácíte v právních normách a povinnostech, které plynou z vlastního podnikání, určitě přijďte na workshop Právní minimum pro podnikavé ženy, který pro organizaci M.arter povede advokátka Liběna Šrámková.  Akce se uskuteční 29. ledna 2020 v MAM prostor na pražském Smíchově.

 

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.,

              lektorka M.arter

Autor  článku: Sylva Vojtíšková ve spolupráci s lektorem