Vláda podpořila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny zaměřenou proti invazivním druhům

pajasan žláznatý, zdroj: ekolist.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Vláda schválila v pondělí návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která má omezit šíření invazních druhů rostlin a živočichů na území celé České republiky. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna.

Úprava zavádí nařízení Evropské unie, změny se v budoucnu dotknou i dalších zákonů. Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, agresivně vytlačují původní druhy a způsobují rozsáhlé ekologické škody. Novela, kterou stát připravoval několik let, má vytvořit rámec pro opatření potřebná k prevenci zavlečení invazních druhů a regulaci těch, které už se v tuzemsku rozšířily. Na území celé České republiky se eviduje přes 2000 nepůvodních druhů, podíl invazních se pohybuje do 15 procent. Jsou to například některé druhy severoamerických raků, kteří šíří račí mor, mývalové severní, psíci mývalovití nebo nutrie říční. Z rostlin jsou za invazní považovány bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá či javor jasanolistý. Například na Znojemsku v blízkosti národního parku působí velké škody pajasan žláznatý, který se vyznačuje rychlým růstem, silným zástinem a také vylučováním látek, které jsou pro ostatní rostliny jedovaté. Kvůli tomu vytlačuje původní druhy, hlavně duby či habry. Ještě před 20 lety se jednalo o vzácnou rostlinu známou jen z ojedinělých míst, dnes je v Podyjí a nejbližším okolí evidováno přes 50 lokalit. „Stanovujeme konkrétní odpovědnosti, konkrétní kroky, které jednotlivé státní, případně krajské a obecní orgány budou muset dělat. Jsou tam i některé povinnosti, které má chovatel nebo vlastník pozemku, kde se invazní druh vyskytuje,” uvedl ministr životního prostředí Brabec. Doufá, že zákon bude účinný od příštího roku.

Změny se dotknou například zákona na ochranu zvířat proti týrání kvůli nutnosti doplnit případy, které připouštějí usmrcení zástupce invazního druhu. I v zákoně o myslivosti se upřesní a rozšíří oprávnění příslušných osob zabít tato zvířata. Změny se dotknou rovněž zákona o rybářství nebo vodního a lesního zákona. Novela také svěřuje monitorování problematických druhů Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, která bude spolupracovat s dalšími organizacemi. Do sledování invazních druhů se má zapojit i veřejnost.

Novela nesplnila očekávání předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dany Balcarové. Chybí v ní podle ní seznam invazních druhů, přitom tuzemští vědci mají od roku 2016 připravený návrh systému klasifikace zavlečených druhů rostlin a živočichů. Problémem je podle Balcarové také nekontrolované vysazování nepůvodních druhů ryb, které mohou ohrozit domácí druhy, a možnost výsadeb monokultur invazní douglasky tisolisté. „K takzvané invazní novele je také nesmyslně přilepena změna režimu kácení dřevin podél vodovodů a kanalizací, která výrazně oslabí ochranu dřevin ve městech a obcích,” upozornila. Nově by se tyto dřeviny mohly kácet bez posouzení orgánu ochrany přírody.

Bolševník, foto: Pixabay