Počet klientů mladoboleslavské záchytky se zvyšuje a dluží už téměř milión korun!

Foto: Klaudiánova nemocnice

MLADÁ BOLESLAV – V roce 2019 bylo na záchytnou stanici při Klaudiánově nemocnici umístěno celkem 435 opilců – to je o 15 více než v předešlém roce. Šlo o 384 mužů a 51 žen.

Z celkového počtu mělo českou státní příslušností 296 lidí, cizinců bylo 139. Těch s trvalým pobytem v Mladé Boleslavi 78 a opakovaně na záchytce skončilo 75 lidí.

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice při Klaudiánově nemocnici funguje od roku 2008. V roce 2019 měla tři lůžka a provoz v noci od 19.00 do 7.00 hodin. Klient za noční pobyt zaplatí 3000 korun a cena se nebude měnit ani v tomto roce. Nadále ale platí, že ne vždy jsou klienti ochotni či schopni tuto částku zaplatit. Za rok 2019 tak klienti za svůj pobyt na mladoboleslavské záchytce dluží celkem 969 200 korun.

Klaudiánova nemocnice v roce 2019 do této protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice investovala více než 7 milionů korun. Na modernizaci poskytl nemocnici dotaci Středočeský kraj téměř 6 milionů korun. Vybudovány byly moderní prostory, které splňují požadavky aktuálně platné legislativy, a především zajistí bezpečnost a ochranu zdraví klientů a standardní pracovní podmínky pro personál záchytky. V rámci investice muselo dojít k přemístění původní šatny řidičů a k dispoziční úpravě celých prostor.