Další tři klienti z kroměřížské Barborky se dočkali samostatného bydlení

Foto: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka v Kroměříži. Zdroj: Město Kroměříž

KROMĚŘÍŽ – Již čtyři klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka v Kroměříži mohou žít v samostatných bytech. První z klientek bydlí sama v bytě už od loňského roku, další tři k ní přibyli letos. S podporou terénní sociální služby podpory samostatného bydlení se tak mohou začlenit do běžného života.

Uskutečnění projektu stálo nemalé úsilí. „Důležité je vytipovat klienty mající trvalé bydliště v Kroměříži, kteří nepotřebují nepřetržitou péči, ale také zajistit bytové jednotky, tedy prostory umožňující podporu samostatného bydlení nebo bydlení chráněného. Zároveň je třeba těmto lidem pomoci s uplatněním na trhu práce. Je zkrátka potřeba řešit situaci komplexně,“ vysvětlil místostarosta Vít Peštuka.

Podle ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučkové se navíc nyní momentálně pracuje na získání dalších možností bydlení. „Od července bychom chtěli mít k dispozici další objekt, který využijeme pro chráněné bydlení devíti klientů z Barborky,“ dodala Klučková. Mělo by jít o pronájem nemovitosti od soukromého vlastníka.

Kroměřížská Barborka je zařízení rodinného typu, které poskytuje sociální služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Vybraní klienti budou moct v budoucnu žít mimo domov i díky transformačnímu plánu, který na svém posledním loňském jednání schválilo zastupitelstvo. Ten umožní Sociálním službám města Kroměříže žádat o dotace například na výstavbu chráněného bydlení nebo na vzdělávání personálu.