Dva hotely v národním parku vypouštěly nelegálně odpadní vodu do potoků

Nevyčištěný česlicový koš čistírny odpadních vod Penzionu Hájenka na Knížecích Pláních (zdroj cizp.cz)

JIHOČESKÝ KRAJ – Inspektoři z České inspekce životního prostředí z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili dvě pokuty v celkové výši 285 750 korun pražské společnosti provozující hotely na Šumavě. Firma při provozování Hotelu Alpská vyhlídka v Bučině u Kvildy a Penzionu Hájenka na Knížecích Pláních několikrát porušila vodní zákon, a to na území druhé zóny Národního parku Šumava.

První pokutu ve výši 85 750 korun inspektoři uložili společnosti za to, že pro provoz Penzionu Hájenka odebírala bez povolení vodoprávního úřadu podzemní vodu z vrtané studny. Kontrola totiž zjistila, že vodu používala v restauraci i v ubytovací části.

„Od ledna 2018 do září 2019, kdy jsme tam byli na neohlášené kontrole, odebrala dle našeho výpočtu neoprávněně celkem 1225 metrů krychlových podzemní vody,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích. Pokuta byla stanovena v zákonné sazbě 70 korun za každý metr krychlový nezákonně odebrané podzemní vody.

Další pokutu 200 tisíc korun dostala firma za vypouštění odpadních vod do vod povrchových bez platného povolení, a to jak z Penzionu Hájenka, tak z Hotelu Alpská vyhlídka. „Z čistírny odpadních vod Hotelu Alpská vyhlídka byly odpadní vody nelegálně vypouštěny od konce března do srpna 2018 do levostranného přítoku Čertova potoka. Z čistírny odpadních vod Penzionu Hájenka bylo nelegálně vypouštěno od ledna 2018 do září 2019, a to do bezejmenného přítoku Vltavského potoka,“ řekl Vladimír Jiráček.

V čistírně odpadních vod Penzionu Hájenka navíc inspektoři odhalili česlicový koš přeplněný toaletními potřebami. „Jeho čistírna byla provozována v rozporu se schváleným řádem. Nebyl například čištěn česlicový koš, který byl v době kontroly zaplněn toaletními potřebami. Každé vybočení z optimálních technologických parametrů přitom znamená snížení čistícího účinku čistírny,“ vysvětlil Jiráček.

Při další kontrole Hotelu Alpská vyhlídka inspektoři zjistili nakládání se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu. Šlo o lehký topný olej skladovaný v pěti nádržích, každá o kapacitě tisíc litrů. Provozovatel ho používá k vytápění. „V době kontroly nebyl zpracován havarijní plán pro nakládání s touto závadnou látkou schválený vodoprávním úřadem. Pokud tento plán chybí, zvyšuje se riziko, že případná havárie nebude řešena dostatečně rychle a efektivně. Celý areál hotelu se přitom nachází na svažitém terénu, kde dochází k rychlému úniku kapalných látek. Navíc je objekt v Národním parku Šumava, takže snaha eliminovat havárii jakéhokoli rozsahu by měla být nejvyšší prioritou provozovatele hotelu,“ komentoval Jiráček.

Ani proti jedné z pokut se pražská společnost neodvolala, a tak jsou obě sankce pravomocné.