V programu domácí plicní ventilace je zapojena i nemocnice Brno

Zdroj: fnbrno.cz

BRNO – Program byl zahájen v roce 2002, Fakultní nemocnice Brno je zapojena od roku 2004. Ventilační přístroje jsou nyní na takové technické úrovni, že nevyžadují, aby na jejich činnost nepřetržitě dohlíželi profesionální zdravotníci.

Na základě rozhodnutí indikační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky o vhodnosti pacienta pro zařazení do tohoto projektu je pacientovi předán ventilační přístroj. Spotřební materiál související s ventilační péčí, servis přístroje, pojištění a další provozní požadavky včetně poradenského servisu zajišťuje Fakultní nemocnice Brno. Pacient, respektive jeho rodina se podílí na hrazení některého dalšího nutného technického vybavení a spotřebního materiálu. Programem prošlo celkem 244 pacientů, z nichž se nejstarší narodil v roce 1928 a nejmladší je ročník 2016. Nicméně nejmladšímu účastníkovi programu bylo 11 měsíců při předání do domácí péče. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pacienty napříč Českou republikou, spolupracuje Fakultní nemocnice Brno při zajištění péče o ně s organizací Dech života.