Základní škola Žerotínova připravuje divadelní hru s partnerskou školou z Bulharska

Zdroj: Město Valašské Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Základní škola Žerotínova ve spolupráci s partnerskou školou z města Sevlievo odstartovali společný téměř dvouletý projekt zaměřený na významné historické milníky a osobnosti.

Valašské Meziříčí má devět partnerských měst z Evropy, s nimiž spolupracuje, nyní se rozvíjí partnerství také v oblasti školství.  „Je důležité, aby žáci našich základních škol znali dobře nejen Českou republiku, ale měli možnost seznámit se také s kulturou, jazyky a tradicemi dalších evropských zemí. V tomto směru se nám skvěle osvědčila spolupráce s našimi partnerskými městy a jejich školami,“ uvádí místostarostka Yvona Wojaczková.

Z toho důvodu odstartoval společný projekt s názvem Významné historické mezníky a osobnosti České republiky a Bulharska. Jako hlavní téma byli vybráni Cyril a Metoděj, kteří ovlivnili nejen historii naší země, ale i tu bulharskou. „Výstupem naší spolupráce bude divadelní představení v češtině a bulharštině na zmíněné téma. Navíc jej doplní výtvarné práce, publikace a krátké spoty z jednotlivých setkání,“ přibližuje Milan Knápek, ředitel školy.

Projekt potrvá 22 měsíců a dojde také ke třem návštěvám ve Valašském Meziříčí a dvěma v Sevlievu. Příští rok v březnu tak bude mít možnost 20 žáků navštívit školu v Bulharsku, kde budou na divadelním představení a projektu spolupracovat se svými bulharskými vrstevníky.