Kůrovec zasadil ránu i Hostýnským lesům. Vysazovat se budou miliony sazenic

Ilustrační foto. Zdroj: ALSOL

ZLÍNSKÝ KRAJ – Díky nadměrnému suchu a vysokým teplotám se i v loňském roce projevilo přemnožení kůrovce v celé své síle. Letos tak lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc plánuji vysadit šest a půl milionu sazenic a vytěžit devět set metrů krychlových dříví. Dopady klimatických změn se na jimi spravovanou oblast ve Zlínském kraji nejvíce podepsaly na polesí Chvalčova v Hostýnských vrších.

Loňský rok byl náročný, letos ale může být hůř

Pro lesníky byl uplynulý rok jedním z nejnáročnějších vůbec. „V průběhu loňského roku jsme byli nuceni vytěžit osm set šedesát tisíc metrů krychlových dříví, přičemž naše hospodářské optimum je maximálně tři sta třicet tisíc metrů krychlových,“ vyčísluje vážné dopady přemnožení kůrovce jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Petr Skočdopole.

V letošním roce se obává ještě horšího scénáře. „Podle našich aktuálních prognóz budeme v letošním roce donuceni vytěžit až devět set tisíc kubických metrů dřeva, tedy téměř trojnásobek optimálního množství,“ dodává Petr Skočdopole.

Zdevastované lesy zaplní mladé sazenice

Ruku v ruce s navyšující se těžbou musí lesníci počítat s přímo úměrným navýšením výsadby mladých stromků. Vysazovat se bude na jaře a na podzim. „V letošním roce máme v plánu vysadit šest milionů a pět set tisíc sazenic, což je téměř o milion a půl více než v loňském roce a o tři miliony více než v roce 2018. Takové množství vyžaduje enormní pracovní nasazení všech zaměstnanců,“ říká Petr Skočdopole.

V rámci jarní výsadby se budou muset navíc potýkat s nedostatkem odolnějších obalovaných sazenic. „Loňský podzim měli lesníci v celé republice optimální podmínky pro výsadbu a podařilo se jim zužitkovat velkou část napěstovaných obalovaných sazenic. Proto pro jarní zalesňování budeme muset počítat s jejich menším počtem a na podzim, po napěstování nových obalovaných sazenic, nás čeká o to intenzivnější výsadba,“ vysvětluje Petr Skočdopole. Se spolufinancováním nákladů na obnovu lesů částečně pomůže i poprvé vyplacený finanční příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity určený pro nestátní vlastníky lesa.

Nejvíc trpí oblast Rejvízu a Chvalčova

Podle zprávy Arcibiskupských lesů a statků Olomouc pocítili lesníci největší dopady klimatické změny na území Rejvízu v okolí Zlatých hor a na polesí Chvalčov v Hostýnských vrších. „Díky velmi intenzivní práci lesníků, kteří pečlivě vyhledávají napadené stromy a zajišťují jejich včasnou těžbu, se nám daří zmírňovat dopady přemnožení kůrovce a ochránit tak ostatní zdravé stromy v lese. Bez těchto opatření by dnes lesy byly v daleko horším stavu, než jak je vidíme dnes,“ uzavírá Skočdopole.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc hospodaří v lesích v Jeseníkách, na Mohelnicku, Hostýnských Vrších, Kroměřížsku a v okolí Velehradu, které jsou ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého a dalších spřízněných církevních institucích. Celkově pečují o lesy s výměrou více než 42 tisíc hektarů.