Senioři jsou snadnou kořistí. Co dělat, když podepíšou smlouvu, které nerozumí

Ilustrační foto

Stárnoucí a osamělí lidé jsou snadným, a proto mnohdy vyhledáváním cílem ze stran nejrůznějších prodejců a vychytralých obchodníků. Ačkoli své postarší rodiče nabádáte aby, když budou sami doma, nikomu neznámému neotvírali a v žádném případě nic nepodepisovali, může se stát, že vaši dobře míněnou radu neuposlechnou. A podepíšou třeba smlouvu s novým dodavatelem elektřiny. Co v této situaci udělat?

O nové smlouvě se mnohdy dozvíte jen díky náhodě

O tom, že vaše maminka či tatínek „něco“ podepsali, se zpravidla dozvíte spíše náhodou – rodič před vámi utrousí nějakou poznámku nebo nově uzavřenou smlouvu najdete při úklidu, a to mnohdy na místech, kde byste ji vůbec nečekali, třeba zapadlou pod skříní nebo zastlanou do postele. Není výjimkou, že váš rodič si už nebude ani pamatovat, že nějakou smlouvu vůbec uzavřel, popřípadě vám sdělí: „To byl takový milý člověk a na rozdíl od tebe měl čas si se mnou povídat. Ten by mi určitě nic špatného neporadil.“

S největší pravděpodobností tím milým člověkem byl obchodní zástupce nabízející změnu dodavatele energií, tedy plynu a elektřiny, případně domovní prodejce výjimečných hrnců, peřin a podobných zázraků.

Hra o čas

V první řadě si pečlivě pročtěte smlouvu, abyste zjistili, čeho se vlastně týká, a vyhledejte datum uzavření smlouvy. Tento údaj je pro vás naprosto stěžejní, protože od něj se odvíjí lhůta, v kterém můžete od smlouvy odstoupit. Pro kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory (což je zmíněný případ) nebo uzavřené na dálku (např. po telefonu) platí, že spotřebitel má dle občanského zákoníku právo odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.

Odstoupit od smlouvy však může pouze váš rodič, jakožto ten, kdo smlouvu podepsal. Nemůžete to jen tak udělat vy s odůvodněním, že vaší mamince je už přes osmdesát, a tudíž z těchto věcí už nemá rozum. Jiná situace by samozřejmě byla, pokud by maminka byla zbavena svéprávnosti, tj. způsobilosti k právním úkonům. Pak byste se mohli domáhat neplatnosti smlouvy.

Elektřinu a plyn můžete vypovědět i po zahájení dodávky

U smluv týkajících se dodávek plynu nebo elektřiny, které byly uzavřeny mimo obchodní prostory nebo na dálku, existuje kromě výše uvedené 14 denní lhůty ještě další možnost pro odstoupení, což ví jen velmi málo lidí. Dle energetického zákona může zákazník smlouvu vypovědět bez sankce ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Není smlouva jako smlouva

Možnosti odstoupení se týkají pouze výše uvedených případů. Pokud například váš otec podepíše darovací smlouvu, v které se rozhodne darovat svůj dům třeba právě podomnímu prodejci či členu nějaké sekty, protože se k němu chovali mile (i takové případy se stávají), pak  se jedná o úplně jiné právní případy, a tyto lhůty uplatnit  nemůžete.