Staré české kroniky mnohdy zaznamenaly velmi zvláštní věci…

Je vám možná známa Kosmova kronika česká a možná i Dalimilova kronika a některé další. Kronik u nás ale existuje větší počet.

Co je pro ně typické?

Je zajímavé, že dějiny líčí různé kroniky trochu odlišně, ale zázraky a různé mimořádné události natolik fascinovaly lidskou mysl, že je nacházíme ve většině z nich. Takových událostí je každopádně mnoho a my se zde zaměříme na anonymní kroniku s názvem Lamentací země moravské ze 17. století. I zde se najde řada popisů mnohdy velmi zvláštních věcí.

Úkazy na nebi roku 1599

Uveďme jeden výňatek z této kroniky – ta popisuje toto: “Léta Páně 1599 ukázal se zázrak na nebi, při němž se nebe otevřelo, oheň náramně plápolal a semotam sebou fochroval. Jakés koule vokrouhle se sbíhaly a potýkaly… a že se z toho sloupové ukázaly, a tak se z jednoho místa na druhé předháněly“.

Mohlo by se zdát, že se mohlo jednat o polární záři. Ta by tu ovšem byla provázenou fatou morgánou či paranormálním zrcadlením na obloze. Hlavní úkaz, který to vše provázel, by se dal interpretovat jako UFO.

Šlo by zde tedy o tři souběžné jevy, ale to není moc pravděpodobné. Někteří badatelé proto tvrdí, že je možné, že šlo pouze o UFO.

Další případ z roku 1604

Roku 1604 se odehrál další jev: “Léta 1604, 20. září, přes celou noc nade mnou velké plápolání sloupův rozdílných způsobů krvavých a modrých oblakův jako nějakých vojsk stýkání a jedněch za druhými se snánění a Bůh to ohlašoval proto tím častěji, že se již oučinkové následující přibližovaly... Nesluší se ani toho pominout, a na to nevzpomenouti, kterak dvě hvězdy po mnohé dny se honily jedna za druhou, a kterak jedna druhou předbíhala, takže ta, která byla vzadu, předbíhala tu, která byla napřed“.

Zde jsou podle badatelů opravdu popsané také přírodní jevy, jako retrográdní pohyb Marsu a atmosférické zrcadlení. Také ještě ovšem něco jiného… Je to zajímavé – lidé tehdy existenci těchto jevů vůbec neodmítali.