Záchody ve středověku: Nejstarší prevét u nás se zachoval na zřícenině hradu Přimda

Kašperk - prevét

Ve středověku byla opuštěna myšlenka společných veřejných záchodků, typická pro antickou hygienu. Na druhé straně se lidé nestyděli konat potřebu před svými sousedy.

Středověké záchody a nočníky

Ve středověkých městech vylévali lidé bez ostychu nočníky z okna přímo na ulici. Na venkově se zřizovala hnojiště a lidé chodili vykonávat potřebu často sem.

Pro středověká města byl typický nedostatek místa, byla obehnaná hradbami a uvnitř se musely domy tedy stavět spíše do výšky. Měly několik pater, za domy ale bývaly dvory a tam lidé zřizovali záchody – často mělo několik sousedních domů jeden společný záchod.

Tyto záchodky byly tvořeny většinou větší nádobou, která se po naplnění vyvážela, případně byly postaveny nad velikou jímkou, která se po naplnění zaházela hlínou a vedle ní se vykopala nová. Nad ní bylo sedátko s otvorem a zástěna se kolem stavěla jen někdy.

Prevét

Pro středověké hrady byl typickým záchodovým zařízením prevét. Ten byl postaven v arkýři (výstupek, vyčnívající ze zdi budovy). Prevét byl umístěn tak, aby sedátko s otvorem bylo na vnější straně arkýře a výkaly tak mohly volně padat podél zdi dolů. Sedátko bývalo kamenné či dřevěné.

Toto zařízení, zvané staročesky též prevít nebo výsernice, se zřizovalo na všech hradech a tvrzích. Jelikož exkrementy zůstávaly u paty paláce, stavitelé měli snahu postavit prevét tak, aby ústil do příkopu za hradbami. Nejstarší u nás se zachoval na Přimdě, která pochází z první poloviny 12. století.

Jestliže se nepodařilo postavit prevét vhodně, bylo povinností poddaných nečistoty pravidelně odvážet – většinou se jimi pak hnojila políčka.

Je zajímavé, že prevét nebyl zřizován u ložnic či soukromých komnat (zde se používaly nočníky), ale byl přímo součástí největšího sálu paláce. Největší místnost hradu měla univerzální společenské využití – a jak se zdá, mezi sálem a arkýřem, kde byl prevét, nebývaly dveře.

To má dotvrzovat i několik středověkých příběhů. Jeden kupříkladu vypráví, jak urozený host dostal bolení břicha a utíkal na prevét. Odtud však nejenže sledoval svou manželku, se kterou zatím hradní pán laškoval, ale ještě na ni mohl pokřikovat, jak se má chovat.