Dvě příměstské části Tábora trápí nedostatek vody. Ten přichází s řešením

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

TÁBOR – Obyvatele dvou příměstských částí Tábora, v Hlinici a Stoklasné Lhotě, trápí nedostatek pitné vody. V některých případech zde totiž vysychají staré studny. Lidé jsou tak často bezradní a musí pořídit vrt nový. Tábor nyní přichází s řešením.

Rada města totiž na svém prvním zasedání v roce 2020 rozhodla o tom, že budoucím investorem a vlastníkem nového vodovodu a kanalizace v Hlinici a Stoklasné Lhotě bude město Tábor. To zároveň podá žádost o dotaci na tyto stavby. „Investorství převezme od Vodárenské společnosti Táborsko právě z důvodu možnosti získání dotačních prostředků z fondů Ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje. Město zajistí i potřebné majetkoprávní vztahy k dotčeným nemovitostem pro realizaci stavby,“ sdělil mluvčí Tábora Luboš Dvořák.

Jak vysvětlil Lubor Tomanec, ředitel vodárenské společnosti, v případě Hlinice je v plánu výstavba vodovodu a jeho napojení na zásobní řad, kanalizace a rozšíření stávající čistírny odpadních vod Záluží. Zdrojem vody se stane Vodárenská soustava Jižní Čechy, ze které je v současnosti zásobeno město Tábor. Odhadované náklady činí přibližně 45 milionu korun, přičemž maximální výše dotace je 55 procent z Ministerstva zemědělství a 10 procent z fondu Jihočeského kraje.

Ve Stoklasné Lhotě byl v minulosti vyvrtán průzkumný vrt. Nyní je třeba znovu ověřit jeho kvalitu a vydatnost. Kromě toho se musí vybudovat úpravna vody a zásobní řady včetně kanalizace. „Náklady budou vyčísleny až po provedení potřebné technické dokumentace. Dotační podmínky jsou stejné jako v případě Hlinice,“ sdělil Lubor Tomanec. Předpoklad realizace některé z těchto staveb je po roce 2022.

Předsedkyně osadního výboru Hlinice Eva Tomášková i předseda osadního výboru Stoklasná Lhota Ladislav Ingr se shodují, že situace s vodou není v příměstských částech dobrá. „Staré kopané studně vysychají, někteří lidé si u nás pořizují nové vrty,“ uvedla Eva Tomášková. V Hlinici je zhruba 80 čísel popisných. Místní anketa ukázala, že více než 50 majitelů nemovitostí má zájem o napojení na veřejný vodovod a kanalizaci.

Ve Stoklasné Lhotě je stav kritický, vody podle Ladislava Ingra ve studních výrazně ubylo. „Něco nám vzala výstavba dálnice, něco sucho. O vodovod a kanalizaci je u nás mezi obyvateli podle průzkumu téměř stoprocentní zájem,“ sdělil předseda výboru.