Fakultní nemocnice Brno má za sebou stou kochleární implantaci

Zdroj: FN Brno

BRNO – Na klinice dětské ORL byla v prosinci minulého roku provedena výroční 100. operace kochleárního implantátu. Klinika také spouští nové webové stránky pro veřejnost.

Klinika dětské otorhinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je součástí Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené. Zajišťuje komplexní péči o pacienty s hluchotou a nedoslýchavostí. V roce 2013 byl zahájen implantační program na klinice a operovány byly první tři děti. Centrum se za ty roky rozšířilo, provádí se tu také operace implantátů pro kostní vedení. Kromě diagnostiky a léčby se centrum zabývá také výzkumem, kde hledají nejlepší možnosti pro rehabilitaci sluchu a prostorového slyšení. „Jsme hrdí na to, že naše klinika nabízí superspecializované služby dětským pacientům z celé republiky a pomáhá jim znovu slyšet,“ uvedl přednosta Kliniky dětské ORL Milan Urík.

Klinika spustila také nové webové stránky, kde se zájemci ale i pacienti dozví o poruchách sluchu, možnostech diagnostiky a léčby a jednotlivých typech implantátů. Kromě toho jsou na stránkách medailonky členů týmu a rozhovory s pacienty, kteří již implantáty mají.