Hodiny tělocviku v příbramských školách obohatí trenéři florbalu, kickboxu a dalších sportů

Ilustrační foto: pixabay

PŘÍBRAM – Po Praze bude Příbram prvním městem, kde budou do hodin tělesné výchovy na prvním stupni chodit profesionální trenéři. Cílem je naučit děti sportovat.

V tomto věku nejde o to získat děti pro jeden určitý sport, ale přivést je ke sportovní všestrannosti. A právě to budou mít na starost profesionální trenéři z místních sportovních klubů, s nimiž se děti budou v hodinách tělesné výchovy setkávat.

Trenéři ze sportovních klubů budou přítomni každý týden při jedné ze dvou hodin tělesné výchovy a po měsíci dojde vždy k výměně sportu. Děti tak budou moci získat přiměřeně svému věku základy od každého sportu. Projekt bude prospěšný i pro samotné vyučující tělesné výchovy na prvním stupni základních škol, kteří mohou získat nový nadhled.

Od druhého pololetí tohoto školního roku budou do projektu zapojeny první třídy všech příbramských škol. Aktuálně se dětem budou věnovat trenéři házené, volejbalu, florbalu, hokeje, fotbalu, juda, gymnastiky, kickboxu a amerického fotbalu. Zájem sportovních klubů je velký, takže v dalších ročnících se bude nabídka dále rozšiřovat.