Most u Bristolu v Olomouci se otevře koncem února, za pár dnů se zavře most na Masarykově třídě

Stávající most na Masarykově třídě

OLOMOUC – Nový most přes řeku Moravu na Komenského ulici v Olomouci se definitivně otevře pro veškerý provoz 27. února. Hned 2. března bude uzavřen most na Masarykově třídě, jehož rekonstrukce potrvá skoro dva roky.

Nejprve bude 27. února otevřen nový most přes řeku Moravu na Komenského ulici v Olomouci a krátce poté bude 2. března uzavřen most na Masarykově třídě. Mezi těmito dvěma termíny zůstává několik dní, kdy budou souběžně v provozu oba mosty. „Smyslem je ponechat řidičům možnost, aby si po roce a půl, kdy byl most u Bristolu uzavřen, opět navykli používat klasickou trasu od Dobrovského a Komenského na Pasteurovu ulici,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. Most u Bristolu je už stavebně dokončen, v následujících týdnech budou ještě pokračovat práce v jeho okolí, aby mohl být co nejdříve obnoven provoz také v navazujících ulicích Na Letné a Sokolovská.

Na most na Masarykově třídě už od 2. března nebudou mít povolen vjezd auta ani tramvaje. „Po celou dobu jeho rekonstrukce by ale měl zůstat zachován průchod pro chodce, zhotovitel nás dnes pouze upozornil, že v průběhu stavby může nastat situace, kdy by musel být most na pár dní uzavřen zcela, tedy i pro chodce,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Od března začne postupné rozebírání jedné strany mostu (pravá strana při pohledu od centra). Opačná strana bude v první etapě stavby i nadále sloužit chodcům .  Práce na mostě na Masarykově třídě začaly už na podzim a týkaly se přeložek inženýrských sítí. Nový most by měl být hotov koncem roku 2021. „O tom, co bude uzavření mostu na Masarykově třídě znamenat pro dopravu, zásobování, fungování MHD a další aspekty života města, budeme jednat s občany na veřejném setkání,“ zdůraznil primátor Žbánek. Setkání se odehraje 20. února v 17 hodin v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově náměstí.

Na jaře tohoto roku by také mělo být zkolaudováno a předáno veřejnosti pravé nábřeží mezi Masarykovou ulicí a třídou Kosmonautů podél vysokoškolských kolejí. Zde vznikly kromě protipovodňové hráze i nové cyklostezky, zelené plochy včetně stromů, vyhlídkové plošiny a lavičky. Stejně tak i na levém nábřeží je již téměř dokončena nová cyklostezka, které chybí jen položení poslední asfaltové vrstvy. Na obou stranách řeky je už vysazena i nová zeleň.