Bizarní příběh zelených dětí z Woolpitu: Odkud přišly?

Zelené děti z Woolpitu

Koho zajímají záhadné jevy, možná někdy slyšel zdánlivě bláznivou historku o dětech se zelenou kůží. Existuje teze, že přišly z paralelního světa, který existuje vedle našeho – ten většina lidí akceptuje jako jedinou realitu. Ovšem ani vědci myšlenku paralelních světů nepokládají za nemožnou. Možná jsou od nás tyto světy odděleny jen odlišnými vibracemi?

Příběh o zelených dětech

Existují dvě verze příběhu – anglická a španělská – ale ta španělská je možná jen převyprávěním té starší, anglické.

Prý se nedaleko vesnice Woolpit u Bury v hrabství Suffolk objevily znenadání dvě děti se zelenou kůží, chlapec a dívka. Klášterní kroniky toto skutečně líčí, přičemž kladou dobu záhadné události mezi roky 1135 a 1154. Když bylo dětem nabízeno jídlo, odmítaly jej, až teprve zelené boby jim, jak se zdá, vyhovovaly. Chlapec krátce nato zemřel vysílením, zatímco dívka žila ještě pár let.

Kde se děti vzaly?

Verze jednotlivých kronikářů se poněkud liší, pokud jde o jejich původ. Obě děti měly přijít ze země, která je celá zelená a obývají ji lidé se zelenou kůží. Tato země je stále ponořená do jakéhosi příšeří. Děti prý jednou hlídaly stáda, když tu narazily na jeskyni, kam vešly. V dálce jako by zněl zvon, tak šly za zvukem. Když našly druhý východ, na jasném slunci omdlely. Jakmile se probraly, hledaly vchod do jeskyně, ale již jej nemohly najít.

Kronika vypráví

O této události se kupříkladu zmiňuje klášterní kronikář William z Newburghu: “Nemohu opominout, abych čtenáře nezpravil o jednom divu, o jakém jsme od počátku času neslyšeli, a který se odehrál za krále Štěpána. Já sám jsem dlouho váhal, mám-li tomu uvěřit, přestože mnoho lidí o tom neustále hovořilo. Nakonec jsem byl přesvědčen množstvím tolika důvěryhodných svědků, takže jsem musel uvěřit něčemu, co se můj rozum marně snažil pochopit… Ze země vylezli prý chlapec a děvče, kteří byli po celém těle zelení a byli oblečeni v neznámé látce. Pobíhali zmateně, až je rolníci vzali s sebou do vesnice, kde se seběhl lid, aby se podíval na ten div“.

Španělská verze

Španělská verze této historky zní podobně: příběh se měl odehrát u katalánské vesnice Banjos. Banjos se dosud nepodařilo lokalizovat, takže existuje důvodné podezření, že historka je jen převyprávěním příběhu z anglické verze.

Odkud?

Každopádně to, že se stalo něco neobvyklého (nejspíše opravdu kolem poloviny 12. století v Anglii), dokládá dokumentace v několika klášterních kronikách. Ale z jakého tajemného světa děti opravdu přišly?