Budoucí středoškoláci stojí před nejdůležitějším rozhodnutím

Všeobecné vzdělání zakončené maturitou jako předpoklad pro studium na vysoké škole nebo odborná střední škola s možností rychlého uplatnění na trhu práce? Učební obor jako okamžité získání praxe a výdělku nebo umělecká škola pro rozvoj talentu žáka? Jistotu a klid základního vzdělání začíná v tomto období střídat nervozita z výběru školy, která určí dětem budoucnost. A kde si není jisté samotné dítě, musí umět zvážit jeho studijní předpoklady a schopnosti rodiče.

Střední školy číhají na deváťáky a začíná boj o budoucí studenty. Žáci musí podat přihlášku na střední školu do 1. března 2020. Podobně postupují i žáci, kteří chtějí studovat víceletá gymnázia. Pro osmileté studium podává přihlášku už žák páté třídy, na šestileté gymnázium odchází žáci po ukončené sedmé třídě.

Přijímačky pro maturitní obory jsou jednotné z českého jazyka a matematiky

Do prvního kola přijímacího řízení na denní studium může uchazeč podat dvě přihlášky. V nich musí uvést obě školy, na které se hlásí. Čtyřleté, šestileté a osmileté maturitní obory mají předepsané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky – testy CERMAT. Jednotné testy se netýkají žáků, jejichž středoškolské vzdělání bude ukončeno závěrečnou zkouškou, výučním listem nebo oborů zkráceného studia a uměleckých oborů, kde se koná talentová zkouška.

Střední školu nevybírejte podle přijímaček, ale podle uplatnění v praxi

Jsou děti, které škola baví a učení jim nedělá žádné potíže – tyto tzv. studijní typy většinou po základní škole míří na gymnázia, následně na vysoké školy a obvykle mají jasno, jakému oboru by se v životě chtěli věnovat. Druhá skupina dětí často až do poslední chvíle neví, co bude po základce dělat a těm by měli pomoct rodiče, případně výchovný poradce nebo učitel, který dokáže žáka nasměrovat na obor, který mu sedne. Při výběru školy však nesmí být určující typ přijímacího řízení a jeho snadná zvládnutelnost, ale především předpoklad budoucího uplatnění na trhu práce. Jde o rozhodnutí, které dítěti ovlivní podstatnou část života, a tak se vyplatí nic nepodcenit a na přijímačky se připravit. Využít se dají učebnice, ukázky přijímacích zkoušek, internetové kurzy nebo přijímačky nanečisto. Řada středních škol pořádá dokonce přípravné kurzy ke studiu, informace najdete obvykle na jejich webových stránkách.

Střední školou vzdělávání stejně neskončí

Podle statistik pouze tři z deseti absolventů středních škol a učilišť zůstávají ve studovaném oboru tři roky po jeho ukončení. Poté začnou buď dobrovolně nebo z donucení hledat nový obor, kterému se budou v dalších letech věnovat. Zatímco v minulosti vystačila profesní kvalifikace člověku na celý život a dnešní důchodci strávili v jednom zaměstnání celý život, současná situace je diametrálně odlišná. Ani sebelepší odborná škola nemůže zajistit předvídatelnou budoucnost. Řada profesí, ve kterých budou dnešní osmáci a deváťáci pracovat, ještě ani neexistuje. Je proto velmi těžké uhodnout, která povolání mají perspektivu. Právě proto nemusí vždy fungovat profesní testy.

Který influencer má pravdu? Učte děti vlastnímu rozhodování

Školáci vzhlížejí k osobám, které znají z televizních nebo mobilních obrazovek a jejich názory dokážou velmi snadno vzít za své. Rodiče by tady měli fungovat jako katalyzátor a pomoci dětem vybočit z řady a přinutit je přemýšlet o své budoucnosti. Nejdůležitější pro kariérní návyky je naučit se rozhodnout. Právě v období dospívání se totiž děti podle psychologů nejlépe učí, jakým způsobem najít vlastní cestu a osvojují si schopnost poradit si v každé situaci. Teenageři (dříve puberťáci) nechtějí poslouchat rady a nařízení vlastních rodičů a dospělých obecně, i když po několika letech mohou litovat toho, že je nevyslyšeli.

Dnešní děti mají na výběr mnohem širší spektrum možností než jejich rodiče a prarodiče. Mohou studovat v zahraničí, nebo tam později i žít. Jejich vlastní rozhodnutí je tím nejdůležitějším, co mohou pro sebe udělat. Třeba vyučený instalatér nebo stolař se může stát majitelem prosperující firmy a premiant gymnázia s několika vysokými školami se stane řadovým pracovníkem v korporátu a povede docela nudný a nezajímavý život. Dnes už totiž počet diplomů a titulů kvalitní a spokojený život nezaručuje, rozhodující je snaha o jeho kvalitní prožití.

 

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2020

Typ studia                                                                  1. termín                        2. termín

Čtyřleté studium (pro 9. ročníky)                                      14. 4. 2020                 15. 4. 2020

Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia)          16. 4. 2020                  17. 4. 2020

Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory                13. 5. 2020                  14. 5. 2020

 

Seznam středních škol najdete ZDE nebo ZDE