Nenechte si ujít Nabucca!

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Krále, jenž se prohlásil za boha, pokořila otrokyně. Třetí Verdiho opera Nabucco znamenala zásadní zvrat jak v jeho tvorbě, tak i v osobním životě. Necháte se uchvátit originální inscenací plnou působivých obrazů, kterou připravilo Jihočeské divadlo?

Libreto Temistocla Solery volně zpracovává starozákonní příběh ze 6. století před Kristem o osvobození Židů z babylonského zajetí perským králem Kýrem II., do kterého byli Židé odvlečeni po pádu Jeruzaléma babylonským králem Nebukadnesarem II. Postavy obou vládců starozákonních říší však v libretu opery splývají do jediné postavy krále Nabucca a v opeře se tak objevují nadčasová témata, která ani dnes neztrácejí nic ze své naléhavosti. Do dějin opery se zvlášť nesmazatelně zapsal sbor zotročených Židů ze třetího dějství Nabucca. Jeho melodie se brzy rozletěla do celého světa a svou prostou krásou umocněnou dramatickou situací a sborovým zpěvem budí dodnes v každém posluchači právem nadšení.

Jméno všestranně talentované režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové slibuje originální a silnou inscenaci, plnou výrazných, emočně působivých obrazů, v duchu italského rčení „Che fata nuova“ (Jak je to nové), jež provázelo první uvedení Nabucca v milánské La Scale 9. března 1847. Premiéra vás čeká v Divadelním sále DK Metropol v Českých Budějovicích 1. 2. od 19:00 hod.