Nemocnice v kraji omezují návštěvy pacientů kvůli vysokému výskytu respiračních onemocnění

OLOMOUC, PROSTĚJOV – Fakultní nemocnice v Olomouci a Nemocnice v Prostějově v minulých dnech zakázaly nebo omezily návštěvy pacientů na některých odděleních a klinikách, aby ochránily pacienty před nákazou respiračními onemocněními, jejichž výskyt v Olomouckém kraji již přesáhl hranici chřipkové epidemie.

Od pátku 24. ledna až do odvolání zakázala nemocnice v Prostějově návštěvy na interním oddělení a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných.

Od úterý 28. ledna do odvolání byl vyhlášen zákaz návštěv na hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Již v pondělí 27. ledna omezila návštěvy dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc, kde je v jednom kalendářním dni povolena návštěva jen jednomu dospělému rodinnému příslušníkovi dětského pacienta. „V zájmu ochrany zdraví hospitalizovaných dětských pacientů vedení kliniky žádá, aby blízcí pacientů zvážili vhodnost návštěvy zejména s přihlédnutím ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu,“ píše se na webových stránkách nemocnice.