Stavba nového mostu přes Labe se o další centimetry posunula k brzkému dokončení

VALY U PŘELOUČE – Již druhý výsun ocelové nosné konstrukce na stavbě mostu mezi Valy a Mělicemi u Přelouče se uskutečnil V pondělí 27. ledna. Tento krok se stal nezbytnou součástí pro zprovoznění nového mostu přes řeku Labe. Doposud využívaný most typu Bailey dosloužil a bylo jej třeba nahradit mostem novým. Na náklady stavby dosahující 258 milionů korun včetně DPH přispěje i Pardubický kraj.

„Po vysunutí prvního taktu ocelové mostovky v délce 62 metrů, jež se uskutečnilo v prosinci, můžeme v těchto dnech spatřit vysunutí taktu druhého, a to do délky 82 metrů. Montáž závěrečné části je plánovaná přibližně koncem února. Poté budou probíhat další pracovní úkony tak, aby most byl připraven k dopravnímu využití již letos v červnu,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Při pondělním výsunu se do pohybu dala ocelová kostra mostu o váze 403 tun, na které je uloženo betonové bednění vážící 40 tun. Celkem bylo tak manipulováno nad řekou s břemenem o celkové hmotnosti 443 tun, a to po jednotlivých centimetrech. Po samotném výsunu je dalším krokem montáž ocelové nosné konstrukce.

Během únorového osazování třetí části se ocelová mostovka v hlavním poli sama nevynese a bez dočasných podpor v řece by se zhroutila. Tento stav bude změněn namontováním oblouku a svislých táhel v hlavním poli přes Labe. Tím bude dokončen přerod konstrukce v Langerův trám, což bude mít za následek vlastní samonosnost mostu.

„Zhotovitel by měl celé dílo dokončit do června letošního roku. Do té doby je třeba vybudování silničních násypů na obou březích společně s úpravou komunikace včetně chodníků a opěrných zdí, zavedení veřejného osvětlení po celé délce mostu, ale i na obou březích, a další nezbytné úpravy. Celkové náklady se budou pohybovat přibližně kolem 258 milionů. Většinu z této částky uhradí Ředitelství vodních cest a částečně i Pardubický kraj. Ten se podílí částkou přesahující 50 milionů,“ dodal náměstek Kortyš.

V současné době jsou Mělice a Valy spojovány provizorní lávkou, která byla vybudována náhradou za plánovaný přívoz. Pro občany Valů a Mělic je to výrazně komfortnější řešení fungující 24 hodin denně, bez čekání na lodičku.

Foto: Pardubický kraj