Statistici vyrazí do domácností ve Zlínském kraji. Budou zjišťovat jejich životní úroveň

Ilustrační foto

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pracovníci statistického úřadu i letos navštíví české domácnosti, a to v rámci šetření Životní podmínky 2020. Cílem je získat údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v 34 evropských zemích. Proškolení tazatelé navštíví náhodně vybrané domácnosti od 1. února do 24. května i na území Zlínského kraje.

Do zjišťování v našem kraji je zahrnuto 615 domácností z 59 obcí. Zapojeni budou všichni, kteří mají v dané domácnosti trvalé bydliště. „Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s Českým statistickým úřadem je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v České republice, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ uvedla ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně Hana Hruboňová.

Zpracované údaje zůstanou anonymní a získaná data jsou chráněna zákonem o státní statistické službě. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Podle Hruboňové se tazatelé budou prokazovat průkazem, který má podobu polykarbonátové karty se jménem držitele průkazu a šestnáctimístným identifikačním kódem. Prostřednictvím kódu si lidé na webových stránkách mohou identitu tazatele ověřit.

Cílem šetření Životní podmínky 2020 je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Ty se budou porovnávat v celkem 34 evropských zemích. Dalším smyslem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.