Nemocnice v Olomouckém kraji jsou připraveny na možný výskyt koronaviru

foto Shutterstock

OLOMOUCKÝ KRAJ – Snažili jsme se zjistit, zda jsou nemocnice v Olomouckém kraji připraveny na možný výskyt koronaviru a jak by v takovém případě postupovaly. Oslovili jsme všechny nemocnice v kraji a dostali jsme odpověď z Fakultní nemocnice Olomouc a z nemocnic  skupiny AGEL, pod kterou spadají nemocnice v Prostějově, Přerově, ve Šternberku a v Jeseníku.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc mají jasno. „Při vysloveném podezření na onemocnění se pacient izoluje na jednolůžkovém pokoji a dostává na ústa jednorázovou ústenku. Je omezen počet zdravotníků ošetřujících pacienta a počet přístupů k pacientovi na klinicky nutné výkony. Lékař vyslovující podezření na onemocnění s nutnou hospitalizací pacienta kontaktuje personál infekčního oddělení Nemocnice Prostějov a konzultuje další postup. ,“ popsal postup lékařů v případě podezření na onemocnění kornavirem mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.  V případě závažného nebo kritického průběhu onemocnění s podezřením na infekci novým koronavirem je pacient izolován na boxu ve FN Olomouc

V nemocnicích skupiny AGEL zdravotníci vědí, jak mají postupovat v případě ošetření pacienta s vysoce infekčním onemocněním. Přesto v souvislosti se šířením koronaviru ve světě své zaměstnance opět proškolili a tyto zásady jim připomněli. „V případě, že se objeví pacient s podezřením na infekční onemocnění způsobené novým koronavirem (=pacienti vykazují známky akutní respirační infekce a mají pozitivní cestovatelskou anamnézu – pobyt v Číně), je postup ve zdravotnických zařízeních následující: použít osobní ochranné pracovní prostředky (obličejová maska, uzavřené ochranné brýle, ochranný oděv, rukavice a obuv), nasadit pacientovi obličejovou masku nebo roušku, izolovat pacienta, zajistit základní klinické vyšetření, zavolat 112  a vyčkat na další pokyny od integrovaného záchranného sboru a epidemiologa,“ popsala zásady tisková mluvčí nemocnic skupiny AGEL Radka Miloševská. O pacienty s podezřením na koronavirus je schopno se postarat infekční oddělení Nemocnice Prostějov. Pacienti z nemocnic, které nedisponují infekčním pracovištěm, by měli být podle slov Radky Miloševské z těchto zařízení okamžitě transportováni právě na specializované pracoviště.

V souvislosti s lavinovitým šířením nákazy koronaviru v Asii navštívil hejtmanem Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk právě Nemocnici v Prostějově, aby se ujistil, že zdejší lékaři jsou připravenI na možné šíření viru v naší republice.  „Co se týče kvality lékařské péče, můžou být obyvatelé kraje určitě v klidu. Lékaři mají jak špičkové vybavení pro boj s infekčními chorobami, tak patřičné znalosti,“ řekl po návštěvě nemocnice hejtman Okleštěk. Spolu s hejtmanem jednali o situaci kolem koronaviru také Marie Marsová, předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční, Aleš Herman, předseda představenstva společnosti AGEL, primátor Prostějova František Jura a primář infekčního oddělení Zdeněk Prokeš. „Máme připravené postupy, které zajišťují nejen kvalitní léčbu nakažených pacientů, ale i to, aby se předešlo šíření nemoci z příslušného oddělení do okolí,“ uvedla Marsová