Po hledišti opraví Rakovník i nevyhovující jeviště Letního kina!

Letní kino v Rakovníku. Foto: infocentrum -rakovnik

RAKOVNÍK – Letní kino ve středu města prošlo žádoucí přestavbou. V roce 2016 tu proběhla obnova sociálního zařízení a minulý rok celková rekonstrukce hlediště. Vnitřní prostory letního kina jsou v dobrém technickém stavu. Ve výčtu však zbývá poškozené, technicky nevyhovující jeviště.

Popraskané betonové dlaždice, odpadávající vnější obezdívka a boční schodnice jsou už ve stavu, kdy hrozí nebezpečí úrazu. Rada města proto vypsala zadávací řízení na opravu jeviště Letního kina v Rakovníku. Předpokládané náklady na opravu jsou zhruba 634 000,- Kč bez DPH.

Oprava jeviště bude spočívat v odstranění kamenné obezdívky jeviště včetně základového pásu a odstranění stávajících betonových dlaždic. Následně bude proveden nový základový pás, obezdívka z žulových obrubníků (z vlastního materiálu města Rakovníka), nová betonová dlažba a celá plocha jeviště bude odvodněna za pomoci drenážních trubek svedených do stávající dešťové kanalizace.