Co se stane, když nepřevezmete doporučený dopis z úřadu

Ilustrační foto

Úřední doporučený dopis zpravidla obsahuje něco mnohem důležitějšího než obyčejně zaslaná obálka. Někdy to mohou být zprávy příznivé, jindy naopak zprávy, které byste raději vůbec nečetli. Vyhnete se nepříjemnému sdělení tím, že dopis prostě nepřevezmete? A co když se ani nedozvíte, že vám takový dopis byl zaslán, protože ve schránce nenajdete žádné upozornění?

Dokdy si musíte vyzvednout doporučený dopis

Pracovníci pošty většinou roznášejí poštu v dopoledních hodinách, tedy v době kdy je většina lidí v práci. Jestliže vám nesou obyčejný dopis, vhodí vám jej do schránky a vy ho v ní po práci najdete (tedy pokud vás nepředběhne nějaký podnikavý spoluobčan či pubertální výrostek). Jedná-li se ale o doporučený dopis, ten musí být předán přímo do vašich rukou jakožto adresáta, nebo alespoň někomu z vaší domácnosti, a to oproti podpisu. Pokud se dopis nepodaří takto doručit, má pracovník pošty povinnost vhodit vám do schránky tzv. výzvu k vyzvednutí zásilky, na které bude uvedeno, dokdy si zásilku můžete vyzvednout na poště. Za tímto datem můžete najít lomítko s textem „pozn.“ a číslo poznámky. V legendě k ní je vysvětleno, co znamená. Dozvíte se z ní například, co se stane s dopisem, pokud si ho v dané lhůtě nevyzvednete, zpravidla jestli bude zaslán zpět odesílateli, nebo vám bude vhozen po uplynutí dané lhůty do schránky.

Lhůta na vyzvednutí doporučeného dopisu v úředním styku je 10 kalendářních dnů, tudíž se zde započítávají také víkendy a svátky.

Tím, že dopis nepřevezmete, nic nevyřešíte

Pokud víte, že dopis bude obsahovat pro vás špatné zprávy, jako třeba úřední rozhodnutí o nutnosti platit alimenty nebo uhradit dluh, řeknete si, že ho nepřevezmete, a tudíž po vás nikdo nemůže nic chtít, protože vlastně o ničem nebudete vědět. Právě na ochranu proti takovému přístupu existuje tzv. fikce doručení. Dopis totiž bude uplynutím dané lhůty považován za doručený (a to i když si pro něj na poštu nezajdete). Navíc nepřevzetím můžete propást lhůtu ohledně odvolání vůči úřednímu rozhodnutí, které dopis obsahuje.

Co dělat, když se o dopisu nedozvíte, protože jste byli dočasně mimo domov?

Pokud by se jednalo o závažné důvody, např. hospitalizace v nemocnici, můžete požádat o tzv. určení neplatnosti doručení. Konkrétně se jedná o ustanovení § 24, odst. 2 správního řádu, který říká: „Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může … požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena“.

Co když se ale o dopisu dozvíte pozdě nebo vůbec

Může ovšem také nastat situace, že jste doma, dopis byste si rádi převzali, jenže vůbec nevíte, že vám nějaký došel. Ve schránce jste totiž nenašli ani dopis ani žádné upozornění o uložení zásilky na poště. Stávat by se to sice nemělo, ale stává se to. Dokonce i autorka tohoto článku je již bohatší o takovou zkušenost. O dopisu ležícím na poště se dozvěděla jen pouhou náhodou. Najednou stojíte před situací, že rozhodnutí uvedené v dopise začne platit (aniž byste o tom vůbec věděli) nebo se nedostavíte na úřední projednání a pohlíží se na vás jako člověka, který maří spolupráci s úřady. V této situaci je každá rada drahá. Nezbývá nic jiného, než se pokusit reklamovat na poště doručení, abyste mohli prokázat, že důvod nepřevzetí zásilky nebyl na vaší straně.