Arriva nedostatky napravila. Pokuta ji ale nemine

Na čtvrtečním jednání předložili představitelé kraje Arrivě účet v hodnotě 690 tisíc korun. Foto: Jiří Balát

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nástup společnosti Arriva vlaky na část železničních tratí ve Zlínském kraji od 15. prosince provázely mnohé komplikace. Objevily se problémy s prodejem jízdenek, chyběly nápisy v češtině, nefungoval informační systém, vlaky měly zpoždění a některé vozy vůbec nevyjely. Ačkoliv společnost nedostatky napravila, bude muset kraji zaplatit pokutu ve výši 690 tisíc korun.

Představitelé kraje se s vedením firmy dnes sešli. „Můžeme konstatovat, že nastalo radikální zlepšení a situace se dostává do normálu. Dnes už se nevyskytují závažné problémy nad rámec běžného provozu, se kterými se občas potýkají i ostatní dopravci,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Botek.

Zároveň ale zástupci Arrivy dostali účet za fatální nedostatky, které se od půlky prosince do konce ledna objevily. „Sankce je vyměřena ve výši 690 tisíc korun. Skládá se jednak z postihu za nedodržování standardů služeb a vybavenosti vozidel, další část pak tvoří záloha za ušlý zisk z jízdného, který byl způsoben nefunkčností odbavovacích zařízení ve vlacích Arrivy. Z porovnání tržeb za měsíc březen vůči problematickému začátku na přelomu roku pak tento rozdíl tržeb dofakturujeme,“ ujistil Botek.

Ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka k tomu uvedl: „Jsme si vědomi toho, že při zahájení provozu nebyly z naší strany stoprocentně plněny některé požadavky stanovené ve smlouvě. Za případná porušení dává smlouva kraji možnost uplatnit smluvní sankce. Ty byly ze strany kraje uplatněny a my je akceptujeme.“