Společné jmění manželů. Co v manželství vlastníte společně a co je naopak jen vaše?

Ilustrační foto

Dokud žijete v bezkonfliktním manželství, většinou příliš neřešíte, co je čí. Autem, které si koupil manžel ještě před svatbou, jezdíte oba a také ze společných peněz platíte jeho opravy. Žijete v domě, který na vás přepsali vaší rodiče. Pokud byste však jednoho dne stáli před rozhodnutím rozvést se, případně jeden z vás by zemřel a řešilo by se dědictví, pak by bylo velmi důležité, co spadá do společného jmění manželů a co nikoli.

Společný majetek manželů

Společné jmění manželů je obecně označováno zkratkou SJM. Jeho rozsah (pokud je vedeno v klasickém zákonném režimu) vymezuje občanský zákoník v § 708–715. Do SJM obecně patří vše, co manželé nabyli za společného trvání manželství, ať už společně nebo každý sám. Obrazně řečeno všechno, co získali během manželství, se nahází do jednoho pytle a jeho obsah je jejich společný (přičemž při rozvodu má pak každý nárok na jeho polovinu). Majetek, který získali ještě před uzavřením manželství je nadále ve výlučném vlastnictví každého z nich.

Takže do SJM patří výplata obou manželů nebo příjem z podnikání, peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská), nemocenské dávky, důchod nebo také příjmy z koníčků, např. jeden z nich píše knihy, druhý dělá fitness trenéra. Auto z úvodu článku zde však nepatří, protože manžel si ho pořídil ještě před svatbou.

Věci osobní potřeby

Do SJM naopak nepatří věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů. Bude se jednat např. o hygienické potřeby, kosmetický kufřík manželky (pokud není v domácnosti normální, že se dělí o svůj maku-up a lak na vlasy se svým manželem), parfém, spodní prádlo, oblečení. Zpravidla by zde patřilo také např.  kolo nebo notebook, který používá výhradně jeden z manželů ke své práci.

Dary, dědictví, odkazy

Rovněž zde nepatří věci, které dotyčný dostal darem, zdědil nebo mu byly odkázány, ledaže by darující nebo zůstavitel v závěti projevil jiný úmysl. Pokud manželce rodiče darovali dům, a to ať už před nebo po jejím sňatku, nebude tento spadat do SJM. V praxi je však vždy lepší v darovací smlouvě jasně vymezit, že se jedná o dar do výlučného vlastnictví dané osoby, aby nebylo pochybností, že dar není darován oběma manželům.

Výplata pojistného

Zákon uvádí, že do SJM nepatří náhrada nemajetkové újmy na právech dotyčného. Srozumitelně řečeno, jestliže si manželka vyvrtne kotník a dostane peníze z úrazového pojištění, pak jsou to čistě její peníze. Pokud je roztočí v nejbližší hospodě nebo u plastického chirurga, manžel jí nemůže vyčítat, že utratila jejich společné peníze.

Prodej věci patřící pouze jednomu z manželů

Jestliže prodáte věc, která nepatří do SJM, pak ani peníze získané jejím prodejem do SJM nepatří. Pokud tedy v průběhu manželství manželka prodá kus pole, které zdědila po rodičích, pak peníze nebudou spadat do SJM, ale budou jen její. Obdobně pokud manžel prodá auto, které si koupil ještě před svatbou, peníze budou jeho.

Náhrada za poškození majetku patřícího pouze jednomu z manželů

I v tomto případě nebude náhrada patřit do SJM. Pokud zateklo do manželčiny chaty, kterou si koupila ještě před sňatkem, pak pojistné, které obdrží, nebude spadat do SJM, ale bude její.

Co se většinou neví

Představte si situaci, že manžel pronajímá garáž, kterou si koupil ještě před svatbou. Logicky se má zato, že příjem z pronájmu je jeho, protože garáž nespadá do SJM. Není to však pravda. Zákon totiž říká, že součásti SJM je také zisk z toho, co náleží výlučně jen jednomu z manželů.

A jak to je s dluhy? O tom se dozvíte v jednom z našich dalších článků